Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed


SmitsRinsma
Coehoornsingel 6
7201 AB Zutphen
Nederland

T: 0575 585 220
E: info@smitsrinsma.nl
W: www.smitsrinsma.nl
OMSCHRIJVING
SmitsRinsma is een landelijk opererend ingenieursbureau dat adviseert in de inrichting en het beheer van de buitenruimte.
Ons werkveld bevindt zich in zowel het stedelijk- als het landelijk gebied en omvat nieuwe aanleg, renovatie of herinrichtingsprojecten. Zowel groene als cultuurtechnische, civieltechnische, en kleine bouwkundige werkzaamheden behoren al sinds 1973 tot onze disciplines.
MERKEN
Onze organisatie is sterk in het vertalen van ontwerpen van tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen naar concrete en technisch uitvoerbare plannen. Vanaf de initiatieffase tot de oplevering begeleiden wij opdrachtgevers in de planvorming en het gehele proces.
MEDEWERKERS
Ivo Stevens
06 303 737 48
Ritso Sikma
06 546 565 57
Danny Lubbers
0575 585 220
06 131 346 10
ARTIKELEN
'Als je nergens aan begint, dan zijn de gevolgen niet te overzien'
04-01-2024 | NIEUWS
149 sec
Optimalisering van gebiedseigen grond
23-10-2023 | NIEUWS
216 sec
Samenwerkingsverband Het Plein wordt steeds volwassener en staat opnieuw op Vakbeurs Openbare Ruimte
31-08-2023 | NIEUWS
226 sec
SmitsRinsma houdt het stokje vast, al 50 jaar
30-08-2023 | NIEUWS
377 sec
'Verandering zit in de kleinste korrel'
17-02-2023 | NIEUWS
453 sec
Wij pakken onze rol wel wanneer we die krijgen
01-02-2023 | NIEUWS
139 sec
Groene Daken Projectenparade
02-01-2023 | NIEUWS
11 sec
Daktuinen en vergroening rondom voormalig ING-gebouw Arnhem
20-12-2022 | NIEUWS
88 sec
'Dit project is de ideale combinatie tussen groen en grijs'
07-11-2022 | NIEUWS
242 sec
SmitsRinsma realiseert deelprojecten op Texel met het oog op duurzaamheid en klimaatadaptatie
22-09-2022 | NIEUWS
198 sec
1
2
3
4
5

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER