Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Handige BVOR-CO2-rekentool brengt emissie beter in beeld

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
dinsdag 3 oktober 2023
232 sec


Van Berkel en Ploegmakers behalen flinke CO2-reductie door recycling groene reststromen

Steeds vaker vragen opdrachtgevers aan uitvoerders om de CO2-reductie in beeld te brengen. Van Berkel Biomassa & Bodemproducten springt daarop in met de BVOR-CO2-rekentool die de CO2-uitstoot uitdrukt in harde cijfers. Samen met groenaannemer Ploegmakers past Van Berkel de rekentool toe om inzichtelijk te maken hoeveel CO2 ze reduceren en hoe circulair ze zijn. Uit de rekensom blijkt dat er een forse hoeveelheid CO2 wordt beperkt in de cirkel.

Inname groene reststromen bij Van Berkel
Inname groene reststromen bij Van Berkel

Emiel te Walvaart

Recycling van groene reststromen zit al heel lang in het DNA van Van Berkel Biomassa & Bodemproducten. Het bedrijf uit Uden neemt groenafval in en verwerkt het tot hoogwaardige bodemverbeteraars, van compost tot bomengrond en starter en verschillende bomengranulaten. Circulariteit en duurzaamheid zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van Van Berkel. 'Onze circulaire producten voor groeiplaatsverbetering en bodembedekking zijn zorgvuldig ontwikkeld met oog voor een klimaatrobuuste leefomgeving. Het veranderende klimaat noodzaakt om op een zuinige en duurzame manier om te gaan met schaarse grondstoffen,' vertelt Joost van Nostrum, adviseur Bodemverbeteraars bij Van Berkel.
Het recyclingbedrijf fabriceert alle producten dan ook op circulaire basis. 'We gebruiken groene reststromen uit openbaar groen, natuur en tuin als grondstof voor de productie van duurzame bodemverbeteraars en biomassa. Dat doen we verspreid over Noord-Brabant op drie verwerkingslocaties: in Uden, Veldhoven en Etten-Leur. Bedrijven kunnen hun groene reststromen bij ons aanbieden voor recycling. Ook beschikken we over een eigen wagenpark waarmee we de groene reststromen kunnen ophalen op locatie.'


CO2-rekentool

Een dienst die Van Berkel sinds kort aanbiedt, is de zogeheten CO2-rekentool, die in opdracht van de Branche Vereniging Organische Meststoffen (BVOR) is ontwikkeld door TU Delft. Van Nostrum: 'Met de rekentool kunnen we inzichtelijk maken hoeveel CO2-reductie we behalen met de verwerking van het groenafval. Zo kunnen we de CO2-footprint van onze activiteiten berekenen, van transport en recycling tot hergebruik van onze producten; alle onderdelen van het recyclingproces worden omgezet in hoeveelheden. Daarbij kijken we niet alleen naar de hoeveelheden groenafval die we hebben ingenomen, maar ook naar de herkomst van de groene reststromen en de uitstoot die daarmee gemoeid is door het transport naar onze locatie. Daarnaast rekenen we de emissie tijdens de verwerking van het groenafval tot compost en bodemverbeteraars mee. Eveneens houden we rekening met de uitstoot van het transport naar de toepassingslocatie.'


Van Berkel verwerkt de groene reststromen
De wijze van toepassing van Van Berkels eindproducten is volgens Van Nostrum een belangrijk element in de CO2-rekentool. 'Onze compost en bodemverbeteraars dragen ook weer bij aan de CO2-reductie. Zo vervangen ze maagdelijke grondstoffen, zoals veen, wat momenteel een hot item is. Toepassing in landbouw heeft bijvoorbeeld een andere classificatie dan in openbaar groen of voor teeltsubstraten. Als alle gegevens bekend en ingevuld zijn, dan berekent die tool hoeveel CO2 we gereduceerd hebben. Die kunnen we terugrekenen per ton groenafval.'

Duurzame samenwerking

Van Nostrum zoemt in op de stromen van en naar Ploegmakers, groenaannemer uit Veghel. 'Het voordeel is dat de groenvoorziener het groenafval aanlevert en tegelijkertijd onze bodemverbeteraars afneemt. Het bedrijf heeft samen met ons in 2022 151 ton CO2-reductie behaald door het aanleveren van de groene reststromen. Dat is een flinke afname, een resultaat waar we trots op zijn. Het is echt een kwestie van duurzame samenwerking: wij nemen het groenafval in, Ploegmakers neemt vervolgens producten als bodemverbeteraars af; samen maken we zo de cirkel rond.'


'Van Berkel neemt het groenafval in, Ploegmakers neemt bodemverbeteraars af; samen maken we zo de cirkel rond'

Momenteel maken, naast Ploegmakers, verschillende afnemers gebruik van de CO2-tool die Van Berkel aanbiedt. 'De tool is op aanvraag beschikbaar. Als groenvoorzieners en overheden benieuwd zijn hoeveel CO2 ze gereduceerd hebben, dan kunnen we dat berekenen en delen. Belangstellenden kunnen altijd contact met ons opnemen,' laat Van Nostrum weten.
De rekentool wordt gecertificeerd en geaudit door Normec QS, een erkende en volledig onafhankelijke partij die de verificatie van alle waardes op zich neemt. Normec QS richt zich op de audit en verificatie. Vervolgens zorgt BVOR voor de uitgifte van certificaten op basis van de geverifieerde resultaten uit de rekentool. 'Wij kunnen klanten die groene reststromen aanleveren, op deze manier een BVOR-CO2-certificaat aanbieden waarop hun bijdrage aan CO2-reductie wordt aangetoond.


Toepassing van bodemverbeteraars door Ploegmakers

Certificaat voor Ploegmakers

Groenaannemer Ploegmakers, gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van groen, vooral voor (semi)overheden, is een van de partijen die inmiddels het BVOR-CO2-certificaat in de wacht heeft gesleept. Ploegmakers werkt al enkele decennia samen met Van Berkel, aanvankelijk vooral op het gebied van grondwerk. Later ging de groenvoorziener ook groene reststromen, zoals gras, slotenmaaisel, gemengd groenafval, snoeihout, houtchips en zelfs de Japanse duizendknoop, aanleveren voor recycling. Op zijn beurt neemt Ploegmakers nu een divers palet van bodemproducten af van Van Berkel, zoals (keur)compost, hout- en bladmulch, bomenzand, bomengrond, molmmest en verrijkte teelaarde.
John van de Wiel, hoofd Bedrijfsbureau bij Ploegmakers, licht de toepassing van de CO2-rekentool toe. 'We kregen van Van Berkel de mogelijkheid om deel te nemen aan de rekentool. We hebben in een plan van aanpak vastgelegd om input te leveren en mee te denken om de CO2-reductie in kaart te brengen. We hebben bijvoorbeeld aangegeven hoe we snoeihout gaan verwerken en hoe Van Berkel dat weer omzet in een bodemproduct. Ook hebben we besloten om deze bodemverbeteraars zo veel mogelijk op de locatie van herkomst terug te brengen voor groeiplaatsverbetering. Naast de circulariteit wordt ook het transport meegenomen in het model. Uiteindelijk is het doel om de versnipperde tak tot compost te verwerken en CO2 in de bodem vast te leggen.'


Joost van Nostrum (l.) overhandigt het BVOR-CO2-certificaat aan John van de Wiel

Plan van aanpak

Ploegmakers kan deze cijfers voorleggen aan de opdrachtgever om inzichtelijk te maken hoeveel CO2 er wordt gereduceerd. 'Bij veel plannen van aanpak worden de activiteiten op het gebied van duurzaamheid uitgevraagd. Dan gaat het niet alleen over de energietransitie, maar ook over hoe je met de restproducten omgaat als je gaat maaien, snoeien of knippen. Je merkt in ieder geval wel dat de vraag naar snoeihout en houtchips voor biomassacentrales nu afneemt.
'Vrijkomend materiaal wordt steeds meer als vanouds verwerkt tot compost, wat weer als basis dient voor andere bodemverbeteraars. Deze bodemproducten zijn steeds beter en breder toepasbaar, zodat er ook een grotere afzetmarkt ontstaat.' Van de Wiel vindt het handig dat je met de rekentool je CO2-reductie ook kunt vergelijken met anderen. 'Bovendien komt er zo een objectiever verhaal uit, een verhaal dat je kunt toetsen. Hoe lig je in de markt met soortgelijke bedrijven? Wat dit betreft, geldt: meten is weten.'
De rekentool is een mooi middel om een plan van aanpak concreet te maken. Van de Wiel: 'Je wilt zo goed mogelijk aan de opdrachtgever uitleggen wat en hoe je iets doet. De tool helpt ook om te voldoen aan het SMART-principe [het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen, red.] want de opdrachtgever wil dat ook. Het is een toegevoegde waarde bij onder meer aanbestedingen. Ik verwacht dat het op den duur ook wordt vereist om objectief de CO2-uitstoot te kunnen meten.'


151 ton CO2-reductie staat gelijk aan:

de uitstoot van 4500 kilometer autorijden;
de uitstoot van een reis met het vliegtuig van 6,5 uur;
de hoeveelheid CO2 die 7550 bomen nodig hebben om een jaar te groeien.

LEES OOK

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER