Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Verslag BOSSdag 2024: Van wie is de straat?

ARTIKEL
BELEID & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Heleen Kommers, dinsdag 4 juni 2024
284 sec


Spelen kan aantrekkelijker, uitdagender, groener, klimaatadaptiever en toegankelijker

De Bibliotheek LocHal in Tilburg was 28 mei het inspirerende decor van de tweede landelijke BOSSdag, georganiseerd door OBB spelmakers + ruimtedenkers. Tijdens deze kennis- en netwerkdag voor ambtenaren van lokale overheden op het gebied van BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) in de openbare ruimte werden nieuwe contacten gelegd en op een interactieve manier ideeën uitgewisseld.

Het lunchmoment was tevens een gezellig netwerkmoment. Foto door: Rocketboys
Het lunchmoment was tevens een gezellig netwerkmoment. Foto door: Rocketboys

Gemeenteambtenaren uit het hele land, maar ook landschapsarchitecten en uitvoerders van speel- en sportplekken vormden het gemêleerde gezelschap dat deelnam aan de dag. De verschillende disciplines met elk hun eigen visie vormden een vruchtbare voedingsbodem voor uitdagende discussies. En daar was volop ruimte voor, zowel tijdens de sessies als daarbuiten tijdens de lunch en andere netwerkmomenten die een belangrijk onderdeel vormden van het programma.

De verschillende disciplines met elk hun eigen visie vormden een vruchtbare voedingsbodem voor uitdagende discussies, en daar was volop ruimte voor

Aantrekkelijker, uitdagender, groener, klimaatadaptiever en toegankelijker spelen

Rianne Bonk opende de dag met een welkomstwoord en een nadere toelichting bij het dagprogramma. Bonk is projectleider en beleidsadviseur BOSS in de buitenruimte bij OBB spelmakers + ruimtedenkers. Daarna kreeg Evelien Kostermans, wethouder van gemeente Tilburg voor GroenLinks, de gelegenheid te vertellen over hoe haar stad omgaat met thema's rond BOSS. 'We streven naar minimaal één speelplek per wijk. We kijken daarbij niet alleen naar kwantiteit, ook naar kwaliteit. Niet alleen vervangen we speeltoestellen van vele honderden speelplekken, ook zorgen we er samen met omwonenden, wijkraden, scholen voor dat de speelplekken aantrekkelijker, uitdagender, groener en klimaatadaptiever worden. Bij de herinrichting van speelplekken hebben we bovendien extra aandacht voor het toegankelijker spelen, zodat het voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk is om samen te spelen in onze wijken en buurten. Veelal gaat dat in samenspraak met sparringpartner Toegankelijk Tilburg, een belangenorganisatie voor mensen met een beperking in onze stad. Verbeteren van speelplekken leidt tot ander speelgedrag waarbij er minder gepest wordt.'


Arjan Vreugdenhil, foto door Rocketboys
Arjan Vreugdenhil, foto door Rocketboys

Vaker buitenspelen in een natuurlijke omgeving

Arjan Vreugdenhil, als inspirator adviseur en ontwerper BOSS-ruimte verbonden aan OBB spelmakers + ruimtedenkers, keek met de deelnemers terug op de allereerste BOSSdag die afgelopen jaar plaatsvond. Zo’n vijf jaar geleden startte OBB spelmakers + ruimtedenkers het BOSS-concept: Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen. Men gaat daarmee de uitdaging aan om de nieuwe generatie kinderen vaker buiten te laten spelen in een natuurlijke omgeving, waarin ze hun creativiteit kwijt kunnen en in een eigen werkelijkheid nieuwe ervaringen kunnen opdoen.


Marco te Brömmelstroet, foto door Rocketboys
Marco te Brömmelstroet, foto door Rocketboys

Van wie is de straat?

Hoogleraar mobiliteit Marco te Brömmelstroet haakte daarop aan met de vraag: 'Van wie is de straat? Zestig procent van de ruimte in Tilburg is voor auto's.' Net zo prikkelde hij de deelnemers met de vraag van wie het bos is en de overige openbare ruimte. Te Brömmelstroet pleitte ervoor om voor altijd anders te kijken naar hoe we onze openbare ruimte inrichten. Niet efficiëntie, maar rechtvaardigheid zou centraal kunnen staan. 'We moeten ons bewust worden van het feit dat we vanuit een bepaald vastgeroest wereldbeeld onze straten inrichten. We zijn gewend om richtlijnen en geldende normen leidend te laten zijn bij het ontwerpen van mobiliteitsoplossingen in onze openbare ruimte, maar we vergeten dat we die toch écht zelf hebben opgesteld. Het wereldbeeld dat daaraan ten grondslag kan liggen, is gebaseerd op onze ideeën over efficiëntie, doorstroming en snelheid van voertuigen, maar waarom eigenlijk niet op principiële gedachten over rechtvaardigheid en de positie van de mens? De taal die we spreken, bepaalt wat we zien en vormt ons begrip over een stad.'


'We moeten het auto-afhankelijke regime omverwerpen en als we vandaag niet slagen, werken we feitelijk mee aan dat regime'

Oproep tot actie

Om het niet bij anders kijken te laten, roept Te Brömmerstroet op tot actie: 'We moeten het auto-afhankelijke regime omverwerpen en als we vandaag niet slagen, werken we feitelijk mee aan dat regime.' Hij verwijst daarbij naar derechtvaardigestraat.nl. 'We zouden geen referendum moeten houden over parkeren, maar over een stad voor kinderen. Artikel 3 uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zou hierbij het centrale uitgangspunt moeten zijn. Dat artikel gaat in op het belang van het kind, dat voorop moet staan bij alle maatregelen die kinderen betreffen.


'Buitenspelen': een gezamenlijk moment buiten. Foto door: Rocketboys
'Buitenspelen': een gezamenlijk moment buiten. Foto door: Rocketboys

Antwerpse innovatieve speel- en tienerweefselplannen

Vervolgens konden deelnemers kiezen uit een aantal sessies: 'Tienerweefsel als stadslaag', over het geheel van formele én informele plekken die, met hun onderlinge verbindingen, voor jongeren (12+) belangrijk zijn. Hoe kun je met een tienerweefsel het sociale netwerk van jongeren ondersteunen? En hoe kun je het bestaande tienerweefsel samen met alle actoren (verschillende diensten, beleidsverantwoordelijken, én ook de jongeren zelf) versterken en uitbouwen? Daar ging Wim Seghers uitgebreid op in. De Stad Antwerpen won eerder de Verkeersveiligheidsprijs met haar innovatieve speel- en tienerweefselplannen.


Geleerde lessen in Assen en Tilburg

Gemeente Assen is nu twee jaar bezig met de uitrol van BOSS. Hoe gaat dat? Wat gaat goed? Waar lopen ze tegenaan? Wijkcoördinatoren Robbin Peters en Allart van der Haar deelden geleerde lessen. Ook legden ze casussen voor rond het integraal aanvliegen van BOSS, interactie met de buurt en de samenwerking met aannemers.
Ook de ervaringen met het werken vanuit een BOSS-visie van gemeente Tilburg kwamen aan bod. Wat heeft het opgeleverd en wat zijn nog struggles? Ervaringen en ideeën werden uitgewisseld. Ilse van der Put en Nasim Duives vertelden hoe ze inclusief spelen mogelijk maken in elke Tilburgse wijk.Rust staat niet automatisch gelijk aan stilte

Publieke ruimtes dienen steeds meer als achtertuin in stedelijke gebieden. Overheden zoeken ruimte en willen steeds meer programmeren in de openbare ruimte. Maar veel mensen zoeken ook naar rustpuntjes in de publieke buitenruimte. Kan dat allemaal wel samen? Deze interactieve sessie gaat over verschillende perspectieven van rustbeleving door mensen. En over het samen leggen van de ingewikkelde puzzel om spelen, sport en luwte samen te laten komen. Martine Sluijs, verbonden aan Pip & Partners, waarbij PIP staat voor People Inspire People, liet de deelnemers, samen met architect Bart Cardinaal, hun ideale rust-ruimte tekenen. Een eye-opener: rust is niet altijd stilte. Geluiden die bij een omgeving passen, zijn niet (ver)storend.


Mensen hebben verschillende perspectieven op rustbeleving en op het samen leggen van de ingewikkelde puzzel om spelen, sport en luwte samen te laten komen

Deelsessies

Ching-ling Hsiao, Eva Mulder en Inet Dunneweind van Women make the City gingen in op de vraag hoe we kunnen ontmoeten, spel en bewegen op een inclusieve en rechtvaardige manier kunnen bevorderen en tegelijkertijd ons eigen perspectief kunnen uitdagen.


Gerben Helleman
Gerben Helleman
Gerben Helleman had ook een complexe vraag te beantwoorden: Het buitenspelen van schoolkinderen: wie, wat, waar en waarom? Hij beantwoordde de vragen aan de hand van talloze interviews met kinderen.

Spelen en sporten in de openbare ruimte is belangrijk voor de ontwikkeling van een gezonde, sociale en zelfredzame leefstijl. Het is iets dat je iedereen gunt, maar waar nog niet iedereen toegang toe heeft. Want: dat een sport- of speelplek er is betekent nog niet meteen die die ook past bij de behoeften van de buurt. Ilse van der Put en Nasim Duives namen de deelnemers mee in hoe demeente Tilburg en Toegankelijk Tilburg stappen zetten om de openbare sport- en speelplekken te vernieuwen op een integrale en mensgerichte manier.


Noud van Herpen (SSNB) en Maartje Kunen (Fontys Sport en Bewegen) namen de deelnemers mee aan de hand van het Beweegvriendelijke Omgeving-model (BVO) en het BVO-stappenplan, onderzoek en praktijkvoorbeelden, naar een goed gebruikte beweegvriendelijke omgeving.

Samen aan de slag. Foto door: Rocketboys
Samen aan de slag. Foto door: Rocketboys
Jonge kinderen die weinig bewegen en van wie de motoriek achteruitgaat, is helaas een bekend fenomeen. In Arnhem werkt men vanuit het 2+1+2 concept aan meer en beter bewegen op en rondom school. 2+1+2= 5 uur bewegen op en rondom school. Hoe kwam men hiertoe? Hoe is deze samenwerking tussen schoolbesturen, Sportbedrijf, gemeente en sport- en beweegaanbieders tot stand gekomen? Tijdens de workshop vertelden Geert Geurken (manager bij sportbedrijf Arnhem) en Kars Deutekom (Programmamanager Bewegen, Gezondheid en Sport bij stichting CLC en Sportbedrijf Arnhem) over de concretisering van deze samenwerking en in succes- en faalfactoren.

Perspectieven op rust
Perspectieven op rust
Een terugblik van de dag inclusief aftermovie vind je binnenkort hier.

En ook Keurmerkinstituut was aanwezig voor vragen rondom veiligheid, certificering en inspecteren van toestellen.

De dag werd afgesloten met een interactieve kennisdeelsessie, waar deelnemers met elkaar in gesprek gingen over wat zij hadden geleerd van deze BOSSdag. Daarna was de gezamenlijke afsluiting, die werd beëindigd met een borrel. De organisatie: ‘We hopen dat mensen geïnspireerd naar huis zijn gegaan en aan de slag gaan om BOSS nog meer mogelijk te maken in de buitenruimte. We kijken uit naar de volgende editie van de BOSSdag volgend jaar.’


'We zouden geen referendum moeten houden over parkeren, maar over een stad voor kinderen en artikel 3 uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zou hierbij het centrale uitgangspunt moeten zijn'

Gezamenlijk reflecteren op de dag: wat neem je mee?
Gezamenlijk reflecteren op de dag: wat neem je mee?
LEES OOK
Alle amBOSSadeurs verzamelen!
17-04-2023 | ARTIKEL
219 sec

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER