Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Opwaardering vijf A-locaties in gemeente Heerlen

NIEUWS
MARKT & ACTUEEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Giel de Ligt, donderdag 16 mei 2024
56 sec


Samen met de gemeente Heerlen heeft idverde Advies een RAW-bestek met directieraming opgesteld voor het vergroenen en opwaarderen van vijf A-locaties in gemeente Heerlen. Daarna heeft idverde Advies de aanbestedingsbegeleiding verzorgd om samen met de gemeente de meest geschikte aannemer te kiezen om de projecten uit te voeren.


De locaties rotonde John F. Kennedylaan, rotonde Parallelweg in de Cramer, winkelcentrum Molenberg aan de Voskuilenweg, Welten omgeving Plusmarkt en Kasteel Hoensbroek zijn in beeld gebracht tijdens inventarisatierondes.

Na de inventarisatiefase is de basis gelegd voor de volgende stap, namelijk het opstellen van een gedetailleerd RAW-bestek. Dit zal functioneren als het contractdocument voor het project. Voor elke specifieke locatie zijn afzonderlijke hoofdstukken opgesteld met een nauwkeurige omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.

Deze werkzaamheden omvatten o.a. het verwijderen van bomen, beplantingen, en terreininrichtingen, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden en grondwerkzaamheden. Afgesloten wordt met het aanbrengen van nieuwe verhardingen en groenvoorzieningen.


Op basis van het RAW-bestek is een directieraming opgesteld, die richting geeft voor de verwachte prijs van inschrijvers. De gemeente Heerlen heeft vervolgens een aantal aannemers uitgenodigd om in te schrijven voor de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens de meervoudige onderhandse aanbesteding heeft idverde Advies de gemeente ondersteund om een geschikte aannemer te selecteren die de locaties zal gaan opwaarderen vanuit het opgestelde contractdocument.

Best performance

De opdracht is uitgevoerd volgens het 'best performance' principe, wat inhoudt dat de opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar beoordelen gedurende het project en als het project is afgerond. Het eindproduct is in een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd en opgeleverd: op 13 oktober 2022 is het project gestart en in januari 2023 is het product opgeleverd. Van beide kanten is het proces goed verlopen en was de samenwerking prettig.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER