Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Roep om landelijke groennorm tijdens het Groene Verkiezingsdebat: 'Tijd van vrijblijvendheid is voorbij'

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Ralf Pijnenburg, vrijdag 10 november 2023
162 sec


Leg een landelijke groennorm vast in het regeerakkoord. Dit pleidooi van Koninklijke VHG werd tijdens het Groene Verkiezingsdebat in Nieuwspoort Den Haag van harte ondersteund door PvdA/GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Andere politieke partijen reageerden iets terughoudender, maar erkenden ook dat de overheid handvatten moet bieden waarmee groenprofessionals aan de slag kunnen.


Robbert Snep, senior onderzoeker Groene Steden aan de Wageningen University & Research (WUR,) concludeerde dat een groennorm een goede stok achter de deur is. 'Al moet er wel zorgvuldig mee worden omgegaan. Geen enkele norm werkt overal en moet dus niet overal hetzelfde zijn. Het gaat erom dat op iedere plek datgene gebeurt wat nodig is. Dit zouden we op Rijksniveau goed moeten vastleggen. Groen is nu nog te vaak het kind van de rekening in projecten.'
Olger van Dijk van NSC pleitte ervoor om groen te laten meegroeien met de stedelijke omgeving, maar vindt de invoering van een landelijke groennorm teveel van het goede. 'Ik ben voorstander van regie op Rijksniveau, maar een groennorm is in lang niet alle gemeenten haalbaar. Elk gebied is anders. Niettemin vind ik wel dat we groen een mooie plek moet geven in het regeerakkoord.'


Robbert Snep: 'Groen is nog te vaak het kind van de rekening.'

Tijd van vrijblijvendheid voorbij

Voor Laura Bromet van GroenLinks/Partij van de Arbeid is echter de tijd van vrijblijvendheid voorbij. 'Het is typisch dat er meteen weer wordt gesproken over gebieden waar een groennorm niet kan. We hebben in Nederland inmiddels 90 procent van de biodiversiteit verloren laten gaan. Wat mij betreft stellen we die normen dus wel vast. Ze zijn nodig om juist partijen mee te krijgen die helemaal geen zin hebben om natuurinclusief bouwen in hun opdrachten mee te nemen. Wij moeten politiek leiderschap tonen door die groennorm op te leggen, zodat bedrijven zich hieraan kunnen meten. Pas dan kunnen we stappen maken om die groene steden en dorpen te realiseren. Als we afwachten gebeurt er niks.'
Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren sloot zich aan bij de woorden van Bromet. 'Bij elk bouwproject in Leiden, waar ik gemeenteraadslid ben, vraag ik of we dit kunnen doen volgens het puntsysteem natuurinclusief bouwen. En vrijwel altijd leidt dit tot niets. Er is veel meer sturing nodig vanuit de overheid. Het is vijf voor twaalf.'


Laura Bromet: 'Laten we politiek leiderschap tonen door de groennorm vast te leggen in het regeerakkoord.'

Laat invulling over aan professionals

Henk Vermeer van BBB, die in het verkiezingsprogramma de 3-30-300 groennorm van Cecile Konijnendijk heeft opgenomen, deed nadrukkelijk verzoek om de invulling van de groene omgeving aan de professionals over te laten. 'Want als politici zich hiermee bezig gaan houden, komen we in een volgende crisis terecht.' Dit kon op goedkeuring rekenen van Douwe Snoek, vicevoorzitter van de VHG. 'Als de politiek een opgave neerlegt, dan komt die oplossing vanzelf vanuit de professionals. Als we echter over oplossingen in de politiek gaan praten, dan komen we nergens. Natuurlijk zijn de vraagstukken per regio anders. De landelijke overheid moet echter een norm vastleggen met een visie op waar we met z'n allen naartoe willen. Er moet een bepaald perspectief zijn.'


Optrekken met de burger

Voor echt groene steden moeten we volgens Snoek naar een ander proces toe, met de groenprofessional meer vooraan in de keten. Hij voegde daaraan toe dat de overheid in het vergroeningsproces meer met de burger zal op moeten gaan trekken. '60 tot 70 procent van de stad is in privaat eigendom. Daar gaat een overheid dus niet over. De rol van de gebruiker missen we nog te vaak. Aandacht voor service level agreements (sla's) is er voldoende, maar de xla ontbreekt: de experience level agreement. Een gebouw of een omgeving is alleen succesvol als de gebruiker dat zegt.'


Douwe Snoek: 'De rol van de gebruiker missen we nog te vaak: de xla.'

Aanbesteden

Daarnaast merkt André van der Zande, ambassadeur Agenda Natuurinclusief, dat opdrachtgevers nog teveel bezig zijn met standaard aanbesteden. 'Er kunnen enorme stappen worden gemaakt door niet alleen maar contracten af te sluiten voor bijvoorbeeld traditioneel maaien.' Van Schaik: 'Dit klinkt heel herkenbaar. Bij ons in Leiden wordt het gras een keer in de zoveel tijd gemaaid omdat dit eenmaal zo in de bestekken staat. Hieraan morrelen is bijna een doodzonde. Wij vinden het belangrijk om inwoners voortdurend mee te geven wat de meerwaarde is van een groene omgeving. Op een gegeven moment gaat het beeld wel kantelen.'


Deelnemers het Groene Verkiezingsdebat

Aan het debat over het vergroenen van Nederland namen drie leden van de Tweede Kamer deel (Laura Bromet van GroenLinks/Partij van de Arbeid, Faissal Boulakjar van D66 en Roelof Bisschop van de SGP) en drie kandidaat Kamerleden (Henk Vermeer van BBB, Olger van Dijk van NSC en Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren). Op basis van korte inleidingen van Douwe Snoek (vicevoorzitter VHG), André van der Zande (ambassadeur Agenda Natuurinclusief) en Robbert Snep (senior onderzoeker Groene Steden, Wageningen University & Research) werd er gediscussieerd over de vergroeningsopgave voor leefbare steden, de tekorten aan groenprofessionals om dat allemaal te realiseren en het belang van een groennorm.

Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur, daagde Rijkswaterstaat uit om meer te doen aan ecologisch bermbeheer.
Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER