Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Keurkleur Blauw als add-on bij BRL Groenvoorziening

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Heidi Peters, dinsdag 3 oktober 2023
180 sec


Eenduidige aanpak van berm tot oever en watergang

Na Kleurkeur Groen ontwikkelde de Vlinderstichting ook Kleurkeur Blauw. Een add-on op de BRL Groenvoorziening, die opdrachtgevers en opdrachtnemers duidelijkheid verschaft over de te volgen werkwijze langs de waterkant. Groenkeur zorgde voor een toetsbaar schema en sinds 1 september zijn de voorwaarden en eisen bekend.

Kleurkeur Blauw helpt een biodiverse samenleving te bevorderen
Kleurkeur Blauw helpt een biodiverse samenleving te bevorderen

Francisca van den Broeke is senior beleidsmedewerker bij Groenkeur en is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het schemabeheer en de accreditaties. Van den Broeke bewaakt de toetsbaarheid van nieuwe schema's, zoals Kleurkeur Groen en Kleurkeur Blauw. 'De auditoren van de certificerende instellingen moeten kunnen toetsen of deelnemers en deelnemende bedrijven voldoen aan de voorwaarden,' legt de beleidsmedewerker uit.

De eerste Kleurkeur - laten we die 'Kleurkeur Groen' noemen - is tweeënhalf jaar geleden ontwikkeld. Inmiddels zijn er 46 Kleurkeur-bedrijfscertificaten uitgegeven en ongeveer tweeduizend mensen hebben een persoonscertificaat Basis of Gevorderde behaald. In september komt er een nieuwe add-on: Kleurkeur Blauw. Deze gaat over werken aan en langs oevers en watergangen. 'De uitgangspunten zijn hetzelfde,' aldus Van den Broeke. 'Mensen moeten alleen een aanvullende of nieuwe cursus volgen, omdat je op het water met andere zaken rekening moet houden dan op het vasteland. Kleurkeur Groen en Kleurkeur Blauw zijn geschikt om samen, opdrachtgever en -nemer, te werken aan een biodiverse leefomgeving. Kleurkeur Blauw is er specifiek om meer besef over de biodiversiteit en een schoon en ecologisch evenwicht in sloten, watergangen en oevers te bereiken.'

Van berm naar oever

Waterschappen hebben een eigen gedragscode. Maar er is een grensgebied. En hoe daarmee om te gaan? Wanneer een berm van drie meter breed langs een watergang gemaaid moet worden, tot hoever maai je dan als aannemer? Ook kan het zijn dat het eigenaarschap van de berm bij de gemeente ligt en dat van de watergang bij een waterschap. Waar het één stopt en het ander begint, ook qua manier van uitvoeren, is dan niet altijd duidelijk. Keurkleur Blauw trekt het systeem door van de berm naar de oever en een stuk van de watergang. 'Om uniformiteit in de biodiversiteit te bevorderen, is afgesproken Kleurkeur Blauw te ontwikkelen. Dan krijg je veel meer eenheid in de aanpak, wat goed is voor de biodiversiteit. En het is veel gemakkelijker uit te leggen aan geïnteresseerde omwonenden die kijken en vragen stellen. 1 september is de norm beschikbaar gekomen; elk geïnteresseerd bedrijf kan inzien waar het aan moet voldoen. De opleidingen gaan in november van start.'


Oeverbeheer
Ook Kleurkeur Groen is ontwikkeld naar aanleiding van vragen in de markt. 'Het is vervolgens afwachten hoeveel opdrachtgevers daadwerkelijk die eisen gaan stellen, en ik moet zeggen: die aantallen zijn boven verwachting. Neem een grote opdrachtgever als ProRail: hun aanbestedingen zijn opgedeeld in trajecten en in veel gevallen wordt de Kleurkeur-werkwijze als voorwaarde gesteld. Bedrijven die daar al werken, mogen zo'n traject overigens als project gebruiken om Kleurkeur te behalen.'

Onontdekte wereld

'Wij proberen, net als bij ProRail, opdrachtgever en opdrachtnemer aan elkaar te koppelen, omdat je een project nodig hebt om het certificaat te kunnen behalen,' vervolgt Van den Broeke. 'Verschillende gemeenten zijn er al best ver mee, maar er zijn ook nog wel opdrachtgevers voor wie Kleurkeur een nog onontdekte wereld is en waar men nog niet helemaal ziet wat de meerwaarde is van vragen om het certificaat.' De opdrachtnemer, het groenbedrijf, borgt met een certificaat Kleurkeur het vakmanschap en ontzorgt zo de opdrachtgever, omdat deze een aantal zaken mag verwachten.


'Een opdrachtgever mag wat verwachten van een aannemer met Kleurkeur-certificaat'

'Kijk, Kleurkeur staat,' vat Van den Broeke het nog eens samen. 'Wij hebben als Groenkeur een examendocument opgesteld waarin staat wat de basisvereisten zijn die mensen moeten weten, kennen en kunnen na een cursus. 'De Vlinderstichting heeft op basis hiervan een opleiding ontwikkeld. Het is ook voor andere partijen mogelijk om deze cursussen te geven en de examens af te laten nemen volgens de door ons vastgestelde normen.'
De ontwikkeling van Kleurkeur Blauw is in een stroomversnelling gekomen door de vraag vanuit diverse marktpartijen. Er zijn vier waterschappen betrokken geweest bij het vaststellen van de eisen, net als enkele andere opdrachtgevers, groenbedrijven en ecologen. Van den Broeke: 'Kleurkeur Blauw is nu als norm toetsbaar en vanzelfsprekend zullen wij dit over een jaar evalueren.'


Kleurkeur van Groenkeur

Groenkeur heeft drie schema's op bedrijfscertificaatniveau: BRL Groenvoorziening, BRL Boomverzorging en BRL Dak- en gevelverzorging. Kleurkeur en Kleurkeur Blauw zijn add-ons van BRL Groenvoorziening. Wie Kleurkeur wil behalen, moet BRL Groenvoorziening in bezit hebben. Bedrijven vinden het belangrijk om Kleurkeur te behalen omdat zij op de juiste manier willen bijdragen aan een groene, biodiverse leefomgeving en omdat opdrachtgevers steeds vaker eisen dat volgens Kleurkeur gewerkt wordt. Met een certificaat is eenvoudiger inzichtelijk te maken dat het groenbedrijf hieraan voldoet.Hiervoor biedt Groenkeur de opleidingen Kleurkeur Basis en Kleurkeur Gevorderde en nu dus ook Kleurkeur Blauw aan. Deze opleidingen zijn ontwikkeld door de Vlinderstichting, gebaseerd op het examendocument dat Groenkeur beheert. Voor Kleurkeur Groen heeft Groenkeur een toetsprotocol voor maaimachines ontwikkeld, waarmee de eerste pilot in oktober wordt gehouden. De te gebruiken machines moeten namelijk aan een aantal randvoorwaarden voldoen die maken dat bepaalde soorten insecten het uitgevoerde werk overleven. Wanneer dit protocol definitief is vastgesteld, kan iedereen die een machine ontwikkelt, deze laten toetsen. Bij dit project is een ecoloog betrokken die met opdrachtgever en opdrachtnemer bespreekt wat in dat specifieke gebied belangrijk is.Voor vragen over Kleurkeur Blauw of het aanvragen van een presentatie over dit onderwerp kunnen opdrachtgevers en -nemers contact opnemen met Francisca van den Broeke via francisca@groenkeur.nl

LEES OOK
Nieuwe verduurzamingsrichtlijnen Groenkeur
18-08-2023 | ARTIKEL
193 sec

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER