Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Koninklijke VHG zoekt nieuw bestuurslid

VACATURE
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Willemijn van Iersel, vrijdag 1 september 2023
70 sec


John Koomen is in mei door de Ledenraad benoemd tot voorzitter. Dit resulteerde in een lege plek binnen het bestuur. Daarom zoekt Koninklijke VHG een nieuw bestuurslid.


Deze week starten zij met de werving en selectie. VHG zoekt een ondernemende en verbindende teamspeler. Een bestuurslid met een visie op het belang van de groenbranche en de toekomst van onze mooie sector. De volledige vacature tekst is hieronder te vinden.

Het bestuurslid van VHG

Het bestuur van VHG bestuurt de vereniging op hoofdlijnen. Bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de vereniging en functioneert als één team onder leiding van de voorzitter. Het bestuur stelt de strategische koers van de vereniging op, alsook het jaarplan en de begroting van de vereniging en ziet toe op een efficiënte uitvoering daarvan door het verenigingsbureau. Het bestuur stemt hiervoor de kaders af met de Ledenraad en legt ook verantwoording af over het gevoerde beleid.


Wie zoeken wij?

De ideale kandidaat is een teamspeler die verbindend binnen de vereniging beweegt en past binnen de dynamiek van het huidige bestuur. Hij/zij onderschrijft de Strategische Agenda 2023-2025 van VHG en is in staat om het totaalbeeld van de branche/VHG-belangen te overzien en vanuit dit oogpunt te handelen. Hij/zij brengt kennis en ervaring mee vanuit 'Gebouw gebonden Groen' en is een goede vertegenwoordiging vanuit de leden. Voor een optimale samenstelling van het VHG-bestuur nodigt het bestuur nadrukkelijk ook vrouwen uit om te reageren. Bekijk de uitgebreide profielschets.


Procedure

De benoeming wordt, conform de reglementen van de vereniging, voorbereid door een kandidaatstellingscommissie, bestaande uit drie bestuursleden. Deze commissie wordt ondersteund door de directeur van het bureau. De commissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van de in het profiel genoemde kwaliteiten. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Op basis daarvan brengt de commissie een advies uit aan het bestuur. Uiteindelijk benoemt de Ledenraad het nieuwe bestuurslid, op bindende voordracht van het bestuur.


Enthousiast?

Heb jij interesse? Laat ons dit weten door een reactie te sturen naar voorzitter@vhg.org. Alle reacties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Gesprekken met mogelijke kandidaten vinden plaats tussen 25 september en 6 oktober 2023.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER