Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Europese (h)erkenning van diploma's

ADVERTORIAL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Heidi Peters, vrijdag 12 mei 2023
182 sec


Yuverta LLO werkt internationaal met European quality frame

Wat is je diploma in het buitenland waard? Dat is niet altijd duidelijk, omdat elk land een eigen onderwijsopbouw heeft met een eigen curriculum, en ook de naam van de opleiding is anders. Wat is mbo niveau 4 waard in Spanje? Of in Finland? Hoe vergelijk je inhoudelijke kennis en niveaus? Hiervoor is een European quality frame (EQF) gedefinieerd. Yuverta LLO werkt samen met opleidingscentra en commerciële partijen in binnen- en buitenland om dit frame meer bekendheid te geven.


Op elk diploma staat een stempel waarvan mensen vaak niet weten wat het betekent. Het is een aanduiding van het niveau dat je diploma heeft binnen het EQF. In verband met de toenemende internationalisering van het onderwijs is het EQF een handige tool om te kunnen bepalen hoe je niveau in andere landen wordt gekwalificeerd en of de gekozen vervolgopleiding of -training passend is qua niveau. In 2021 initieerde Yuverta een project om het EQF beter in beeld te krijgen en zo het leven lang ontwikkelen eenvoudiger te maken, ook binnen Europese grenzen. Dit project heet European Platform for Urban Greening (EPLUG). Sijtske Ouderkerken is manager van de Groene Hotspot Houten, onderdeel van Yuverta, en regional captain van EPLUG.

Sijtske Ouderkerken is regional captain van het European Platform for Urban Greening
Ouderkerken: 'Vergroening in de stad is een steeds belangrijker onderwerp, waarbij veel problemen zijn te herkennen, maar ook de kennis ontbreekt om bepaalde situaties op te lossen. Als Yuverta bedachten we dat het mooi zou zijn als wij die kennis met het bedrijfsleven zouden delen. Niet alleen vanuit Nederland; in het buitenland is ook veel kennis aanwezig die nu lastig te delen is. Daarom hebben we een goed onderbouwde aanvraag gedaan bij Erasmus+. Van onze 100 punten zijn er 92 toegekend; dat betekent dat EPLUG een Erasmus+-project is. Dat doen we niet alleen. Naast Nederland zijn Denemarken, Finland, Spanje, Tsjechië en Roemenië hierbij betrokken, en elke regio neemt deel aan het project met een onderwijsorganisatie en een partner uit het bedrijfsleven. Dat helpt ons om door verschillende brillen naar een thema te kijken, niet alleen door de onderwijsbril. Voor Nederland zijn de partners Koninklijke Ginkel Groep en Katapult. De laatste is goed in publiek-private samenwerkingen, ook tussen landen. Daarnaast is de European Landscape Contractors Association (ELCA) erbij betrokken.'
Volgens Ouderkerken zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn door groen de thema's waarop in het project wordt gefocust. 'Tegelijkertijd betrekken we waar mogelijk ook werknemers, werkgevers, studenten, leerlingen en zij-instromers bij dit project. In Nederland hebben we daarvoor masterclasses gemaakt, bijvoorbeeld over klimaatadaptatie.'


Uitwisseling van mensen en kennis

De gedachte achter het platform EPLUG is dat er niet alleen kennis wordt uitgewisseld, maar ook mensen. Zo gaan er regelmatig Nederlandse collega's naar Finland om meer over de bodem te leren. 'Dit platform maakt dat gemakkelijker, want iedereen die deelneemt heeft iets met stedelijke vergroening te maken.'
Het EPLUG-project loopt vier jaar, waarvan er inmiddels tweeënhalf verstreken zijn. Er zijn verschillende doelen en gewenste resultaten geformuleerd. De doelen zijn:
• Het in kaart brengen van de huidige behoeften op het gebied van stedelijke groenvoorziening.
• Het creëren van een trainings- en experience-centrum, om in te spelen op de leerbehoeften als het gaat om kennis en vaardigheden over het ecosysteem, met name op het gebied van verticale groene landschapsarchitectuur.
• Het co-creëren van een relevant, vernieuwend en aantrekkelijk curriculum over biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn in de stedelijke groene leefomgeving.
• Het versterken van de groene onderwijskolom.
• Het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar praktische handvatten voor groene professionals in heel Europa.
• Het verbeteren van de relevantie en het imago van VET-programma's (de Europese benaming voor mbo-onderwijs) op het gebied van stedelijke groene landschapsarchitectuur.
De beoogde resultaten zijn:
• zes centres of vocational excellence, allemaal verbonden via één platform,
• een opleidingsaanbod voor permanente professionele ontwikkeling van leerkrachten in het mbo,
• innovatieve curricula voor studenten en medewerkers op het gebied van stedelijk groen,
• ontwikkeling van een belevingscentrum rond verticaal groen,
• virtuele en blended leermethodes voor studenten en medewerkers.
Ouderkerken vervolgt: 'Omdat je elkaar nu kent, is het relatief eenvoudig om mooie dingen te ontwikkelen. Zo wordt er een podcast opgenomen over biodiversiteit en in april waren er 17 Europese studenten in Nederland. In diezelfde periode werkte een groep studenten in Finland gezamenlijk aan een casus. Van een internationale ervaring leren ze enorm veel, ook als die wat korter duurt. Onze droom is dat leerlingen, studenten, zij-instromers, docenten enzovoort straks kunnen kiezen waar ze hun verdiepingsopleiding gaan volgen, bijvoorbeeld in Finland om meer te leren over het bodemleven. Hiervoor is het EQF nodig. Dat kent acht verschillende niveaus: basisonderwijs, eerstegraads secundair onderwijs, gedeeltelijk secundair of voortgezet onderwijs, afgerond secundair onderwijs, beroepsgerichte postsecundaire opleiding, bachelor, master en doctor.'
De topopleiding Urban Green Development die Yuverta LLO in masterclasses aanbiedt, is te classificeren op niveau 4/5. Deze wordt nu deels ook in het Engels aangeboden, wat de opleiding toegankelijk maakt voor internationale deelnemers.


International Urban Greening Week
EPLUG loopt nog anderhalf jaar. In deze tijd hoopt Ouderkerken met het platform te bereiken dat de Yuverta-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 learning-based outcomes (leeruitkomsten) hebben, zodat helder is wat iemand na het volgen van de opleiding moet kennen en kunnen op het gebied van groen in de stedelijke context. 'Dit geeft ook ruimte voor de flexibilisering van het onderwijs waarmee we te maken hebben. Dit deden we al, maar nu pakken we het op met onze bedrijfspartners, ook nog eens Europees. We verwachten in september de curricula voor niveau 3 en 4 klaar te hebben. De doelstelling is om dit op termijn ook te kunnen implementeren in het buitenland.'

Bovenstaande is maar een klein deel van alles waar EPLUG zich mee bezighoudt. Meer informatie is te vinden op www.platformurbangreening.eu.


LEES OOK

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Henk
Monday 10 July 2023
EQF staat niet voor European quality frame, maar voor European Qualification Framework

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER