Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Juist als je niet investeert in openbaar groen, gaan de kosten oplopen

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Fleur Dil, woensdag 9 november 2022
88 sec


Ruim 8 langdurig zieken minder voor elke hectare extra groen

Per extra hectare groen neemt het aantal langdurig zorgbehoevende patiënten gemiddeld met 8,6 af, wat jaarlijks een financiële besparing aan zorg- en verzuimkosten oplevert van minimaal 125 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco, op basis van in de wetenschap aangetoonde verbanden tussen vergroening en gezondheid.


Een betere gezondheid is voor veel gemeenten nog nauwelijks een reden om te investeren in de aanleg van extra groen. In een poging gemeenten te stimuleren om meer te investeren in openbaar groen proberen de ingenieurs van Sweco daarom het verband tussen groen en gezondheid nog maar eens te onderbouwen met keiharde cijfers. Want juist als er niet geïnvesteerd wordt in groen, gaan de kosten oplopen!

Versteende buurten

Voor hun analyse heeft Sweco gebruik gemaakt van openbare gezondheidsdata, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek, de GGD en het RIVM, gecombineerd met data uit de Groene Stad Challenge. De cijfers uit deze analyse spreken tot de verbeelding, waaruit met name blijkt dat in sterk versteende buurten met relatief hoge bevolkingsdichtheden veel winst te behalen valt. Zo is bijvoorbeeld berekend dat iedere hectare extra groen in dergelijke buurten kan leiden tot een afname van maar liefst bijna 90 zorgbehoevende patiënten.


Iedere hectare extra groen in sterk versteende buurten kan leiden tot een afname van maar liefst bijna 90 zorgbehoevende patiënten

De berekende zorgwinst van 125 miljoen euro baseert Sweco op gegevens van 104 gemeenten die meededen aan de Groene Stad Challenge. Volgens het ingenieursbureau zou bij een doorrekening naar alle gemeenten een jaarlijkse besparing van 400 miljoen aan zorgkosten denkbaar zijn. Dat betekent een besparing van bijna 2 miljard euro tot 2050.

LEES OOK

Maar er zijn nog meer cijfers. Als je kijkt naar het vergroeningspotentieel van 104 gemeenten, dan blijkt dat een totale extra groene ruimte van ruim 7.300 hectare (10.000 voetbalvelden) te realiseren is. Het gaat hier om aanpassingen binnen het huidige ontwerp, waarbij grote ingrepen niet nodig zijn. Deze extra groene ruimte bestaat uit meer groen in de openbare ruimte en meer groene tuinen en daken van particulieren en bedrijven.

Advies

Sweco stelt dat vergroening meerdere partijen aangaat dan gemeenten alleen, de enige verantwoordelijke voor de kosten van inrichting en onderhoud van openbaar groen. Auteur Susan Groot Jebbink, Business director gezonde & veilige stad bij Sweco: 'Met het verzilveren van de groenpotentie is significante gezondheidswinst te behalen, zowel in het aantal patiënten als in zorg- en verzuimkosten. Deze cijfers tonen aan dat het vanuit zowel maatschappelijk- als financieel opzicht, voor meerdere investeerders en baathouders binnen het zorglandschap, interessant moet zijn de vergroeningsopgave te versnellen. Zeker nu de gezondheidszorg en de groenbudgetten van gemeentes in Nederland onder druk staan.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER