Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Na Cumela bedankt ook Fedecom voor een plek aan tafel bij Remkes

NIEUWS
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Willemijn van Iersel, vrijdag 26 augustus 2022
169 sec


Brancheorganisatie Fedecom laat weten op haar website de uitnodiging van gespreksleider Johan Remkes en het kabinet inzake de stikstofstofproblematiek aan zich voorbij te laten gaan. Eerder heeft Cumala ook al tot tweemaal toe bedankt voor een plek aan deze tafel.

Johan Remkes Fotografie: Maarten from Netherlands, CC BY 2.0; https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons
Johan Remkes Fotografie: Maarten from Netherlands, CC BY 2.0; https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Fedecom schrijft op haar website: 'Fedecom kan in dit stadium niet ingaan op de uitnodiging. Eerst zal de patstelling tussen kabinet en boerenorganisaties doorbroken moeten worden. Omdat wij (ook) niet willen weglopen voor onze verantwoordelijkheid in dit zware, lastige dossier hebben wij in een brief onze argumenten overgebracht.'

De brief

'Met bijna 1.000 bedrijven die actief zijn in de agrotechniek, veehouderijtechniek, groentechniek, tuinbouwtechniek en industrie & intern transport leveren wij als branche structureel een significante bijdrage aan perspectief voor de agrarische sector in Nederland.


Als innovatie gedreven branche met bijna 16.500 medewerkers en een bruto-omzet van 5,5 miljard euro zijn wij ervan overtuigd dat onze diepgaande kennis van de sector ons in staat stelt (maatwerk) oplossingen aan te bieden die zowel op individueel als op collectief vlak bijdragen aan de nog overeen te komen reductiedoelstellingen.

Fedecom heeft geen politieke mening over de door het kabinet gestelde doelen of de kamerbrief over perspectief voor agrarische ondernemers. Dat is wat ons betreft voorbehouden aan de boerenorganisaties en het kabinet, c.q. de politieke partijen.

Fedecom onderschrijft desalniettemin de zorgen, ongerustheid en boosheid van boeren over het gebrek aan toekomstperspectief. Onze leden worden, als maker/leverancier van stalsystemen en landbouwmachines of als onderhouds-servicebedrijf, door de voorgenomen stikstofmaatregelen ook regelrecht geraakt in de toekomstige bedrijfsvoering.

Het verloop van het dossier en communicatie was en is teleurstellend, een half plan met halve aanpak, niet afgewogen en niet besproken met de sectoren, met een eenzijdige focus op ammoniakreductie. Fedecom mist bovenal visie en regie op het stikstofdossier.

We missen ook de samenhang met andere belangrijke actuele economische en maatschappelijke issues, zoals woningbouw, stikstofemissie van andere sectoren, gewasbescherming, water, derogatie, markt- en prijsbeleid landbouwproducten, klimaatmaatregelen/energietransitie en eco diensten. Zo ontbreekt de doorrekening van technische oplossingen, alsmede inzicht in de sociaal economische gevolgen voor het platteland en het effect op bijvoorbeeld werkgelegenheid en de economische positie van schakels in de voedselketen(s), zoals toeleveranciers, dienstverleners, verwerkers en distributeurs, waarvan Fedecom-leden ook deel uit maken.

We missen ook de samenhang met andere belangrijke actuele economische en maatschappelijke issues, zoals woningbouw, stikstofemissie van andere sectoren, gewasbescherming, water, derogatie, markt- en prijsbeleid landbouwproducten, klimaatmaatregelen/energietransitie en eco diensten

Daarnaast ontbreken de bredere integrale doelen in de benadering van het vraagstuk; het is versmald tot ammoniakemissie-reductie door boeren. De afweging welke natuurdoelen de overheid wil realiseren - in samenhang met ontwikkeling van landbouw en andere sectoren - wordt niet aan de orde gesteld.

De perspectieven-nota van Minister Staghouwer geeft geen antwoord op de vraag hoe het nieuwe verdienmodel van agrarische ondernemers eruit komt te zien. Perspectief schetsen vereist visie. Zolang die visie en integrale doelen er niet zijn, worden bedrijven (keten breed, ook en m.n. in onze branche wat betreft de toelevering van stalsystemen, machines en technieken) geconfronteerd met gedetailleerde uitvoeringsmaatregelen die ingewikkeld zijn, niet of nauwelijks gehandhaafd (kunnen) worden en daarom relatief weinig effect hebben.

Het is nu aan het kabinet om een eerste stap richting met name de boeren te zetten om het wederzijds vertrouwen te herstellen, zodat de betrokken sectoren en geledingen in de maatschappij nader tot elkaar kunnen komen. Het is zaak om eerst bij de agrarische sector vertrouwen terug te winnen door de door het kabinet gestelde doelen aan te passen. Vervolgens is het van belang om met de betrokken ondernemers, organisaties en bedrijven de dialoog aan te gaan, hoe de doelen in hernieuwde plannen vorm te geven.

Fedecom pleit ervoor om reeds beproefde methoden, zoals precisietechnologie, in alle schakels van de voortbrengingsketen van voedsel (farm to fork) te stimuleren en daarmee de sterk gewenste stikstofefficiency te bewerkstelligen. Het motto van Fedecom is daarbij "Innoveren i.p.v. saneren!". Er zijn vele technische mogelijkheden en innovaties om stikstofemissie te reduceren, maar o.i. is de opdracht om de stikstofefficiency in elke fase van de voedselketen te verhogen; het streven is met elkaar de veehouderij (en voedselvoorziening) stikstofefficiënter maken.

Met meer ruimte voor bestaande technische oplossingen, aangevuld door innovaties, kunnen we de gewenste doelen eerder en met minder middelen tot stand brengen. Perspectief is echter een voorwaarde. Agrariërs en toeleveranciers kunnen immers alleen investeren in technische oplossingen als er perspectief en voldoende terugverdientijd is. Daarom pleit Fedecom er ook voor om een aanzienlijk groter budget in te zetten voor technische en systeeminnovatie; enerzijds om invoering van korte termijn technische oplossingen te versnellen en anderzijds om implementatie van de lange termijn technologische oplossingen vorm te geven.

Fedecom is en blijft bereid mee te denken en mee te doen. Bij een eventueel vervolg van de gesprekken schuift Fedecom graag aan tafel en is bereid mee te helpen aan initiatieven, mits er duidelijkheid en draagvlak is voor de te varen koers.

Aangezien veel van de huidige en innovatieve technieken aanwezig zijn op de ATH/GTH hebben we de heer Remkes en zijn secretariaat uitgenodigd en zullen we nog sleutelfunctionarissen van de betrokken ministeries van m.n. LNV en I&W uitnodigen voor een bezoek aan de beurzen.'

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Cumela organiseert Demodag Biodiversiteit en Techniek
donderdag 29 augustus 2024
t/m vrijdag 30 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER