Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Speelse Projectenparade: spelen en bewegen in de openbare ruimte

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Karlijn Klei, dinsdag 21 juni 2022
311 sec


De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere groenprojecten. Aansluitend op de special van deze editie van Stad+Groen staat de projectenparade ditmaal in het teken van spelen en bewegen.

Speelkuil in Kroonwijkpark. Foto: Dolmans Landscaping
Speelkuil in Kroonwijkpark. Foto: Dolmans Landscaping

Mytylschool in Tilburg

Steeds meer scholen zien de kracht van natuurlijk spelen. Van Helvoirt Groenprojecten realiseerde in april dergelijke, groene speelplaatsen bij de Mytylschool in Tilburg. Jasperina Venema, adviseur bij Van Helvoirt Groenprojecten: 'Voor kinderen is het goed dat ze in een natuurlijke omgeving lekker kunnen spelen. Ze gaan meer spelen vanuit hun eigen kunnen en ontdekken dat een boom meer mogelijkheden biedt dan een regulier klimtoestel. Daardoor benutten ze hun eigen creativiteit meer.'


Ontwerper Luuk Kops vertelt: 'Het terrein bevat diverse gebouwen met een aantal pleinen waar kinderen buiten kunnen spelen. De docenten hadden een aantal eisen; zo moeten ze te allen tijde overzicht hebben en de kinderen kunnen zien. Het vele groen in de speelplek heeft ook een positief effect op de warmte in de zomer. Daarbij hebben we ook waterbuffering in het ontwerp meegenomen.'


Ook is er rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen die op de pleinen spelen. 'Voor de kleine kinderen hebben we een natuurlijke fietsverkeerroute gemaakt, voor de EMB-patio (voor kinderen met ernstige beperkingen) hebben we een belevingspad aangelegd dat rolstoeltoegankelijk is', aldus Kops. 'Voor het SO-plein van kinderen van 8 tot 12 jaar maken we het nog iets uitdagender met grotere natuurlijke speeltoestellen.'

Speelplaats Mytylschool in Tilburg
Speelplaats Mytylschool in Tilburg
Aannemer en adviseur: Van Helvoirt Groenprojecten
Contactpersoon: Sandra Dijkshoorn
E-mailadres: sandradijkshoorn@vanhelvoirtgroenprojecten.nl
Telefoonnummer: 06 52396037
Opdrachtgever: Onderwijscentrum Leijpark
Contactpersoon: Harry Hoekjen
E-mailadres: o.corten@ocleijpark.nl
Telefoonnummer: 06 21526595

Hergebruik van toestellen voor circulaire speelplaatsen

Voor verschillende opdrachtgevers houdt het in Breda gevestigde Krinkels zich bezig met onderhoud en aanleg van sportfaciliteiten en speelplaatsen. Zo voert de aannemer het onderhoud van verschillende speelplaatsen in gemeentes Lelystad en Almere uit.


'Binnen zo'n project ontzorgen wij de gemeente. We voeren inspecties van de toestellen uit en maken meldingen van de gebreken', aldus Krinkels. 'Dit doen wij in vijf gradaties, waarbij één tot en met drie urgente situaties zijn die we direct oppakken.'

Voor gemeente Almere renoveert Krinkels momenteel ook speelplekken en legt nieuwe aan. 'Veel richten we op een duurzame en circulaire manier in. Dit doen we door speeltoestellen te hergebruiken of op te knappen. Daarnaast gebruiken we op veel plekken hout dat vrijkomt uit andere projecten, maar ook hout van door een storm omgevallen bomen geven we een plek. Daar maken we bijvoorbeeld speelbomen, stapstammen of balanceerstammen van.'

Een mooi initiatief in Almere is een fysieke marktplaats voor alle betrokken aannemers. Een ouder, maar nog goed te hergebruiken speeltoestel kan op de marktplaats. Krinkels, maar ook andere aannemers, kunnen deze toestellen op een later moment weer gebruiken.

Aannemer: Krinkels bv
Contactpersonen: Anne Hogeveen en Thom van Oosten
E-mailadres: info.nagele@krinkels.nl
Telefoonnummer: 0527 652521
Opdrachtgever: gemeente Almere en gemeente Lelystad

Indische Buurt in Amsterdam

Een speeltuin in Amsterdam-Oost is volledig vernieuwd met behulp van de omwonenden. Niet alleen zijn er nieuwe speeltoestellen gekomen, de bestaande toestellen zijn hergebruikt. De nieuwe speeltuin is veiliger geworden voor kinderen én groener.

Onder andere omwonenden, bezoekers en beheerders hebben geholpen met het ontwerp van de speeltuin. De speelplek is met name geschikt voor kinderen en mindervalide kinderen tot 11 jaar. De speeltuin is ook verrijkt met een schaaktafel en er zijn veel schaduwplekken gecreëerd voor warme zomerdagen.


Het in Nieuw-Vennep gevestigde Gebr. Griekspoor vernieuwde de speeltuin in opdracht van de gemeente Amsterdam.Het doel was om een veilige en groene speelomgeving voor kinderen te garanderen. Er zijn verhoogde beplantingsbakken toegevoegd aan de speeltuin wat het groen bevordert. Het project startte begin november 2021 en werd afgerond in de derde week van januari 2022.

Aannemer: Gebr. Griekspoor bv
Contactpersoon: Els Kaptijn
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Buitenschoolse opvang Anne Frank in Utrecht

De locaties van kinderopvangorganisatie Kind&Co Ludens worden al langere tijd door aannemerscollectief T&G Groep (Terrein & Groenvoorziening) onderhouden. Als onderdeel van het partnerschap worden locaties ook regelmatig voorzien van een nieuwe inrichting. Zo ook BSO Anne Frank in Utrecht, waar de oude speelplaats compleet is vernieuwd.


Waar een kleurrijke speelplaats met stalen toestellen de standaard was, zien we een verschuiving naar een meer natuurlijke inrichting. De speelplaats van Kinderdagverblijf Anne Frank was toe aan vernieuwing. Op basis van de wensen van Kind&Co Ludens heeft T&G een 3D-tekening gemaakt. Vervolgens ging T&G over tot de uitvoering.


De oude inrichting is gestript om ruimte te maken voor een nieuwe, duurzamere situatie. Centraal op de speelplaats staan een nieuw, natuurlijk speeltoestel van Robinia-hout en de nieuwe zandbak. De kinderen kunnen veilig spelen door een kunstgras ondergrond - die ook dient als valbescherming - en een schaduwdoek zodat zij uit de zon kunnen zitten. Er zijn vele speelaanleidingen aangebracht, waaronder ook een loopfietsroute die onder een Robinia-stammentunnel doorloopt.

De gerealiseerde speelplaats is modern én duurzaam door diverse groene toepassingen. Zo zijn er naast de zandbak plantvakken gerealiseerd met beplanting om biodiversiteit te stimuleren en kinderen kennis te laten maken met verschillende planten en beestjes.

Aannemer: T&G Terrein en Groenvoorziening
Contactpersoon: J Heessels
E-mailadres: Heessels@teng.nl
Telefoonnummer: 06 22656122
Opdrachtgever: KMN Kind&Co Ludens

Vesting Muiden

Met het herstelplan Oostelijke Vestingwallen moest de vesting Muiden weer zichtbaar en beleefbaar worden. Ook de lokale speelplek werd in dat plan meegenomen. Het oude speeltoestel was geliefd, maar ook verouderd en aan vervanging toe. In opdracht van de gemeente Gooise Meren ontwikkelden Studio Harm Hasenaar en Yalp een plan om de speelplek nieuw leven in te blazen.


Om invulling te geven aan de duurzame doelen van de gemeente, werd het oude speeltoestel op de nieuwe speelplek hergebruikt. Het omgebouwde speeltoestel is geïntegreerd in het nieuwe talud van vestingwallen en zo onderdeel geworden van de nieuwe omgeving.

'De vestingwallen variëren in hoogte en hebben op deze plek een duidelijk "getrapt" verloop waardoor het een beleving is hier naar boven te klauteren', aldus Yalp. 'Door gebruik te maken van het natuurlijk verloop van de vestingwal ontstaan spannende en uitdagende mogelijkheden. Zo kunnen kinderen zelf hun grenzen ontdekken: neem je de trap naar boven om daarna van de glijbaan te glijden of neem je de klim en klauter route naar boven?'

De glijbanen zijn in het talud van de helling meegenomen zodat ze opgaan in de vorm van de vestingwallen. De omgeving nodigt daarnaast ook uit tot andere sportieve activiteiten zoals calisthenics, street workout of bootcamp sessies.

Kroonwijkpark en schoolterrein Malden

In het Gelderse dorp Malden moest zowel het Kroonwijkpark als het schoolterrein van basisschool de Vuurvogel opnieuw ingericht worden. De uitvoer hiervan ligt in handen van meerdere organisaties; gemeente Heumen, HEVO (gedelegeerd opdrachtgever namens Conexus), Poelmans Reesink en Dolmans Landscaping, ofwel het bouwteam. Met de herinrichting van het park wordt een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte gegeven en wordt de school in het nieuwe ontwerp ingepast.


Nadat het definitieve ontwerp was goedgekeurd, kon het bouwteam van start. Alles is er op gericht om de nieuwe school 'De Vuurvogel' en de herinrichting van het park parallel aan elkaar uit te voeren, vinden ze bij landschapsontwerper Dolmans. Zodra de school in gebruik wordt genomen moeten de buitenruimte en het park gerealiseerd zijn. En dat zonder noemenswaardige hinder en overlast voor de omgeving. 'Een geweldig uitdagende opgave, waar we samen met de betrokken partijen met liefde en plezier aan werken', aldus Dolmans.


Aannemer en adviseur: Dolmans Landscaping Group
Contactpersoon: Alfred Treffers
E-mailadres: alfred.treffers@dolmanslandscapingservices.com
Telefoonnummer: +316 22 93 72 57
Opdrachtgever: Gemeente Heumen
Aanneemsom: €925.000

Hyacintplein in Breda

Het Hyacintplein in de gemeente Breda bestond grotendeels uit asfalt. Hier werd gevoetbald en in de winter geschaatst. Hoewel sommige omwonenden het wilden houden, zagen anderen er liever gras en extra speeltoestellen voor terugkomen.


Begin april 2021 kreeg aannemer JvEsch de opdracht het plein aan te pakken. Met de gemeente en Plancompagnons Landschapsarchitecten BNT werd er via een bouwteam overeenkomst gestart met het project omvorming Hyacintplein. De uitvoering vond plaats in het najaar.


Uiteindelijk is 25% van het asfalt opgeofferd voor de uitbreiding van de speeltuin, die hierdoor twee keer zo groot is geworden. Nu bestaat de speeltuin uit een gedeelte voor kleine kinderen van 0 - 4 jaar en een gedeelte voor de grotere kinderen vanaf 5 jaar met schommels en een klimtoestel.

Het overgebleven asfalt is gereinigd en functioneler gemaakt; met een tafeltennistafel, voetbalgoals, een hinkelbaan, letterslang en zitgelegenheid. De jeu de boulesbaan is opnieuw bestraat en het groen deels vernieuwd en uitgebreid met nieuwe bomen en groenvakken. De lange stroken doorgeschoten prunusstruiken zijn teruggesnoeid tot een hoogte van 1,20 meter. 'Hierdoor is het Hyacintplein open en overzichtelijk geworden, wat zorgt voor een veiliger geheel', aldus JvEsch.


Aannemer: JvEsch bv
Contactpersoon: Rebecca ter Mors
E-mailadres: info@rebeccatermors.com
Telefoonnummer: 06 45743466
Opdrachtgever: Gemeente Breda
Architect: Plancompagnons Landschapsarchitecten BNT
Aanneemsom: € 160.000

Schoolplein Groen van Prinsterer in Capelle aan den IJssel

Het schoolplein van de Groen van Prinsterer basisschool in Capelle aan den IJssel was tot voor kort een tegelvlakte met een enkel speeltoestel. Ook omdat de speelplek weinig uitdaging voor kinderen bood, gauw warm werd en er regelmatig wateroverlast was, werd besloten het plein aan te pakken. Multi-Tuin en Landschap uit Driebruggen heeft de hele inrichting verzorgd.


Bureau RIS maakte een ontwerp waarin spelen, beleving, educatie, biodiversiteit en waterberging zijn gecombineerd. Zo is er een ondergrondse Rockflow-waterberging van 85 m3 (85.000 liter) ingegraven, geleverd door Lapinus. Hierdoor kan het hemelwater tijdens regenbuien van de daken vertraagd in de ondergrond infiltreren. Dat komt ten goede komen aan het nieuwe groene schoolplein én ontlast het riool.

De inrichting van de schoolpleinen bestaat uit Robinia-speelstructuren, speels gemetselde muren van restmateriaal, een voetbalkooi en inheemse bomen en beplanting. Dit voorjaar is het schoolplein, dat ook voor de buurtkinderen toegankelijk is, feestelijk geopend.Aannemer: Multi-Tuin en Landschap
Contactpersoon: Egbert Hogendoorn
E-mailadres: info@multituin.nl
Telefoonnummer: 0348 453661
Architect: Bureau RIS
Contactpersoon: Donny Thieme
E-mailadres: info@bureauRIS.nl
Telefoonnummer: 06 39061245
Leverancier inheemse beplanting: Boomkwekerij van Boxtel
Leverancier Robinia-speeltoestellen: Multi-Tuin en Landschap, Speelmaatje
Aanneemsom: € 180.000

LEES OOK

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER