Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Curio helpt stad vergroenen en levert studenten op maat voor de arbeidsmarkt

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Karlijn Raats, zaterdag 13 november 2021
254 sec


In 2020 begon beroepsopleider Curio samen met bedrijven uit de regio en de gemeente Breda met de driejarige beroepsopleiding urban green development. Een van de doelen is om het groenonderwijs beter te laten aansluiten op de groensector in West-Brabant. Hiervoor is een subsidie ontvangen van meer dan een miljoen euro voor de komende vier jaar. 'Met actueel groenonderwijs en een directe link met de praktijk vergroten we de aantrekkingskracht van het groene vak', aldus projectleider Ardjan van Straaten.


Niet de eerste publiek-private samenwerking

Curio heeft al een tijd geleden de handen ineengeslagen met de gemeente Breda, die actief inzet op het vergroenen van de stad. Dit voorjaar werd op de locatie van de mbo-opleidingen voedsel, groen en gastvrijheid het startschot gegeven voor de omvorming tot een duurzaam stadspark. Dit past bij de gemeentelijke ambitie om een 'stad in een park' te worden. De schooltuin gaat op de schop en wordt een klimaatadaptieve omgeving, waarin alle aspecten van groen terugkomen. Er is onder andere al regenwateropvang in een helofytenvijver. Bij de parkaanleg zijn lokale hoveniersbedrijven betrokken, de gemeente Breda en natuurlijk de eigen studenten. In mei 2022 wordt het park opgeleverd. 'Curio geeft al tientallen jaren groenonderwijs in samenwerking met bedrijven, in de vorm van praktijkonderwijs, gastcolleges en adviescommissies. Ook vinden er studentenuitwisselingen plaats tussen onze school en verschillende hogescholen. Vanwege de groene ambities van Breda werken we al een tijd samen met deze gemeente, maar ook met andere gemeentes, zoals Bergen op Zoom', zegt projectleider Ardjan van Straaten.

'Gemeenteambtenaren nemen onze studenten soms mee de wijk in; ook docenten gaan dan mee'

Pps met subsidie

De opleiding urban green development is het product van een publiek-private samenwerking tussen onderwijsinstelling Curio, de gemeente Breda en zes bedrijven uit de regio, te weten Donkergroen, idverde, Van Helvoirt Groenprojecten, Brouwers Groenaannemers, Green Revolution en communicatiebureau Brainstorm en concept. Projectleider Van Straaten: 'Soms staren jongeren zich blind op bepaalde onderdelen van het hoveniersvak, zoals planten en bestraten. Wij willen laten zien hoe divers het groene vak is en hoe breed er over groen in het stedelijk gebied gedacht moet worden, zowel voor de buitenruimte als de binnenruimte. Dit geldt ook voor de toekomst, waarop de verandering van het klimaat impact zal hebben. Daartoe leiden we binnen de opleiding urban green development specialisten op.'


Van Straaten legt uit: 'Wij kregen uit het bedrijfsleven, van de overheid en uit ecologische hoek de vraag of wij met het mbo-onderwijs iets konden betekenen op het gebied van welzijn en gezondheid, maar ook van klimaatadaptatie, ecologie en duurzaamheid. Een paar jaar geleden zijn we om de tafel gegaan met de gemeente en met groene, grijze, blauwe en sociale bedrijven, zoals woningbouwverenigingen, om te kijken hoe deze thema's gecombineerd kunnen worden en of Curio hierbij een rol kan spelen. Hieruit is de opleiding urban green development voortgekomen. Curio biedt al jaren hoveniersopleidingen en de opleiding milieu-inspectie en onderzoek aan. Daartussenin miste de schakel van hoveniers die op natuurtechnisch gebied kunnen adviseren. De opleiding urban green development vult onder andere dit gat. Dankzij deze opleiding zullen er meer studenten voor het groene vak behouden blijven. Door te kiezen voor een andere invalshoek, worden er andere types studenten geworven, onder meer ook meisjes en vrouwen.'

De cofinanciering door de bedrijven bedraagt 750.000 euro. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen verstrekt 355.000 euro, als de projecten voldoen aan criteria met betrekking tot maatschappelijk welzijn, een leven lang leren en de ontwikkeling van onderzoekend vermogen. De totale subsidie is een bedrag voor de komende vier jaar. Van Straaten: 'Curio geeft hier invulling aan door zij-instroom te stimuleren, de opleiding te actualiseren en de leeromgeving te verbeteren, maar ook door aantoonbaar aansluiting te houden met de ontwikkelingen van producten, de praktijk en de markt.'

'Elke student die we voor de groene sector weten te behouden, is 100 procent return on investment'

Aansluiting bij praktijk

Van Straaten vertelt dat de bedrijven die aan de pps deelnemen, de studenten van de hoveniers- en milieu-opleidingen en de opleiding urban green development betrekken bij groenprojecten die op basis van hun kennis- en praktijkniveau uitvoerbaar zijn voor de studenten. Al deze projecten hebben te maken met gezondheid en welzijn, duurzaamheid of klimaat en milieu. De bedrijven overleggen vooraf met de stuurgroep van de opleiding over de geschiktheid van een aangedragen project. Een voorbeeld is de aanleg van 31 groene daken op bergingen in een Bredase wijk door groendakspecialist Green Revolution van Matthijs van Dalen. Hiervoor was provinciale subsidie beschikbaar en er hielpen tien tweedejaarsstudenten urban green development aan mee. Ook zijn er momenteel Curio-studenten bezig om bij diverse restaurants verticale eetbare muren met een eigen bewateringssysteem aan te leggen.'


Bij de projecten worden de studenten door de bedrijven begeleid. Het bedrijfsleven is middels adviescommissies betrokken bij het actueel houden van de curricula en geeft gastlessen. Ook zal er professionalisering van de docenten plaatsvinden om het kennisniveau in het onderwijs te laten aansluiten op de actuele praktijk. Zo ontstaat een nieuw onderwijsmodel, waarbij de docent de rol van coach kan vervullen. Volgens Van Straaten zijn docenten al bezig met hun professionalisering door het volgen van trainingen bij bedrijven en webinars en het bijwonen van seminars en klimaatcafés. Deze zullen ook worden bijgewoond door studenten en medewerkers van de bedrijven.

Return on investment

De gemeente Breda zet actief in op het vergroenen van de stad. Daartoe worden verschillende projecten uitgezet, onder meer met bedrijven die betrokken zijn bij deze publiek-private samenwerking. Naast hun geldelijke ondersteuning zorgen de zes betrokken bedrijven uit de regio voor een geschikte praktijkomgeving, met de benodigde producten en materialen voor de studenten urban green development. Van Straaten legt uit wat de stakeholders voor hun investeringen terugkrijgen. 'De opleiding urban green development besteedt via de betrokken bedrijven veel tijd aan het uitvoeren van gemeentelijke projecten. Zo helpen we mee om de stad te vergroenen. Daarnaast levert deze opleiding studenten op maat af voor de arbeidsmarkt, precies wat de bedrijven zoeken. Veel bedrijven staan te springen om arbeidskrachten die specifiek zijn opgeleid op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, ecologie en klimaatadaptatie. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat het imago van de groene sector beter wordt en dat we een bredere doelgroep aanspreken. Iedere enthousiaste student die we voor de groene sector weten te behouden, is 100 procent return on investment.'


'Deze kruisbestuiving zorgt voor een win-winsituatie'

Kruisbestuiving

Van Straaten krijgt dagelijks e-mails met projectvoorstellen, van bedrijven, maar ook van overheidsinstellingen. 'Iedereen weet ons te vinden. Daardoor is er continu een kruisbestuiving van kennis tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven', zo verklaart de projectleider tevreden. 'Maandag leiden studenten urban green development de initiatiefneemster van Zero Waste Nederland en drie wethouders rond op onze school. En soms nemen gemeenteambtenaren zoals stadsecologen onze studenten mee op sleeptouw, de wijk in. Ook docenten gaan dan mee, want deze praktijkuitjes worden als bijzonder leerzaam ervaren. Ik ben onlangs benaderd door een projectleider cultuurtechniek, om onze studenten te laten meedenken in het voortraject van een smart city-project. Hopelijk mogen de studenten ook een rol spelen in de uitvoering van het project. Deze kruisbestuiving zorgt voor een verbetering van het onderwijs, de openbare ruimte en de kwaliteit van personeel in het bedrijfsleven - een echte win-winsituatie.'


Continuïteit

Van Straaten vertelt dat de subsidie vooral besteed zal worden aan de kwaliteit van het onderwijs. Investeringen in geschikte producten en materialen zijn vooral voor de betrokken bedrijven. Hij voorspelt een vliegwieleffect voor alle betrokken partijen. Naar verwachting zullen er na 2023 genoeg nieuwe perspectieven zijn voor eventueel benodigde financiële investeringen door stakeholders. 'Urban green development is geen eendagsvlieg en zal tot in lengte van dagen een opleiding van hoge kwaliteit blijven.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

AGENDA
Spoga+gafa Keulen
zondag 16 juni 2024
t/m dinsdag 18 juni 2024
27 juni: Kennisdag Het Nieuwe Groen: Maak je klaar voor de SDG's
donderdag 27 juni 2024
t/m donderdag 27 juni 2024
Foire de Libramont
vrijdag 26 juli 2024
t/m maandag 29 juli 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER