Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Nieuwe voorzitter Van Campen vergroot slagkracht branchevereniging door samenwerking

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Willemijn van Iersel, donderdag 24 juni 2021
194 sec


Een hele poos zat de Branchevereniging Spelen en Bewegen zonder voorzitter. Maar inmiddels zit Michiel van Campen alweer iets langer dan één jaar op de voorzittersstoel. Met zijn roots in de internationale politiek, bestuurskunde en geschiedenis misschien niet direct voor de hand liggend, maar door het beroep van zijn vrouw en zijn ruime ervaring met lobbyen bleek het toch een goede match. Hoog tijd voor een kennismaking in deze speciale speelse editie van vakblad Stad+Groen.


We spreken af bij de nieuwe wijk De Mortel in het Brabantse Udenhout. Deze wijk is ruim, groen en speels opgezet, met maar liefst vier à vijf speelplekken, verbonden in een groen lint. Een wijk zoals ze eigenlijk allemaal zouden moeten zijn in de ogen van de branchevereniging. Waarin het langetermijndenken het heeft gewonnen van de korte termijn, waarin niet zoveel mogelijk huizen zijn gebouwd, maar ruimte is voor groen en jeugd. Bijzonder aan de wijk is dat hier drie leden van de branchevereniging succesvol hebben samengewerkt. Zo was Boerplay verantwoordelijk voor de speeltoestellen, idverde voor de realisatie, en het ontwerp kwam van de hand van Eelco Koppelaar. Struinend door de wijk vertelt Van Campen over zijn achtergrond en de nieuwe gestructureerde koers die hij vaart als voorzitter van deze speelse branchevereniging. Van Campen is opgeleid als historicus en bestuurskundige in zowel Utrecht als Leiden. Hierna was hij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en was hij jaren in het buitenland - op het eerste gezicht weinig raakvlakken met spelen en bewegen. Die kreeg hij echter mee via zijn vrouw, die kinderfysiotherapeut is. Iets waarmee Van Campen wel ruime ervaring heeft, is lobbyen. Zo was hij directeur van de regio zuid van VNO-NCW en vervulde hij de functie van kwartiermaker bij het ministerie van VWS. Het behartigen van de belangen van de leden is misschien wel de belangrijke taak van een voorzitter van een branchevereniging.

Klein, maar met slagkracht

De Branchevereniging Spelen en Bewegen is een betrekkelijk kleine vereniging met zo'n 35 leden. Producenten en inrichters van speelomgevingen en speeltoestellen zijn erin verenigd. Bij zijn aanstelling heeft Van Campen goed nagedacht over de strategie van de branchevereniging. Hij koos voor een andere, meer strategische aanpak. 'Waarom willen we die kinderen aan het spelen houden? Uiteindelijk draait het vooral om gezondheid. Kinderen die spelen en bewegen, zijn gezonder, zowel fysiek als mentaal. En het bevordert de sociale ontwikkeling van ieder kind. Preventie en een gezonde leefstijl zijn steeds belangrijkere maatschappelijke thema's en dat begint al bij de jongste groep', aldus Van Campen. Dit gezamenlijke uitgangspunt is een mooie gemene deler in een branchevereniging waarin bedrijven ook onderling concurreren.


Deze gedachtegang kwam tegelijkertijd voort uit de wens om de impact van de relatief kleine branchevereniging te vergroten en te versterken. Want met 35 leden kun je niet alle 365 gemeenten in Nederland voortdurend aanschrijven en activeren. Daarom zet Van Campen steeds meer in op samenwerking met partijen die ook het belang van het spelende en bewegende kind voorop hebben staan. Denk daarbij aan Jantje Beton, JOGG en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, partijen waarmee de branchevereniging uiteraard al banden had. 'Maar we zijn nu bezig de banden aan te halen, waarbij we willen aansluiten bij de boodschap van die partijen', aldus Van Campen.

Naast het vergroten van de slagkracht moet die strategie nog duidelijker maken dat de commerciële zweem die om een branchevereniging hangt kan samengaan met maatschappelijke doelen. 'Natuurlijk hebben onze lidbedrijven commerciële belangen. Daardoor kunnen ze investeren, innoveren en doorontwikkelen, kortom voortbestaan. Maar tegelijkertijd dragen ze vanuit hun visie en doelstelling bij aan een maatschappelijk doel, namelijk het bevorderen van een gezondere en socialere samenleving door het creëren en stimuleren van een speelse en kindvriendelijke leefomgeving.' Een recent succesverhaal betreft de gemeente Maastricht, die aankondigde flink te gaan bezuinigingen op de openbare speelplekken. Niet alleen bewoners kwamen in opstand, ook de branchevereniging besteedde er aandacht aan. Inmiddels komt de gemeente voorzichtig terug op een overduidelijk omstreden beslissing.


Naast het vergroten van de slagkracht moet die strategie de commerciële zweem wegnemen die om een branchevereniging hangt

Coronajaar

Na een moeilijk jaar hangen er natuurlijk gemeentelijke bezuinigingen in de lucht. Volgens Van Campen is het aantal gemeenten dat onder financieel toezicht staat de afgelopen tijd toegenomen. Hiermee doelt hij op gemeenten die een artikel 12-status krijgen omdat ze over langere tijd grote financiële tekorten op de begroting hebben; ze komen dan onder toezicht van de provincie. 'Als branchevereniging willen we ervoor waken dat kinderen de dupe worden van de coronacrisis, voor zover ze dat al niet zijn, bijna letterlijk het kind van de rekening. Kijk bijvoorbeeld naar de lagere resultaten van de citotoets, of de sportverenigingen die lange tijd gesloten waren.'


Een ander zorgelijk effect van Covid-19 is dat er veel investeringen zijn uitgesteld in het onderwijs en de recreatiebranche, belangrijke sectoren voor de branchevereniging. 'Aan de andere kant zagen we ook dat grotere onderhoudsklussen naar voren werden geschoven.' Maar de na-ijleffecten van de coronacrisis kunnen zich volgens hem nog manifesteren, een mening die wordt gedeeld door de leden. Begin dit jaar hield de branchevereniging haar jaarlijkse ledenenquête. Hieruit bleek dat de effecten tot nu toe redelijk beperkt zijn, maar dat leden afwachtend zijn als het gaat om hun toekomstverwachtingen.

'Het aantal gemeenten dat onder financieel toezicht staat, is de afgelopen tijd gestegen'


Groei

Hoewel de vereniging met 35 leden betrekkelijk klein is in omvang, is ze volgens Van Campen een gerespecteerde gesprekspartner. 'Zo'n 80 à 85 procent van de bedrijven in deze branche is bij ons aangesloten. Gezamenlijk hebben de leden zo'n 100 miljoen omzet per jaar en ze zijn goed voor zo'n 2500 directe arbeidsplaatsen.' Zelf heeft de branchevereniging maar liefst vier nieuwe leden mogen verwelkomen in het coronajaar en slechts één lid verloren vanwege de pandemie. De vereniging groeit dus gestaag, een ontwikkeling waarmee Van Campen blij is.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER