Whatsapp Facebook X LinkedIn Instagram RSS feed

Geen ei van Columbus in strijd tegen Aziatische duizendknoop

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Willemijn van Iersel, woensdag 4 december 2019
145 sec


Uniforme manier van werken verwelkomd bij officiële lancering landelijk protocol duizendknoop

Op woensdag 27 november 2019 werd in het stadhuis in Den Bosch het landelijk protocol 'Omgaan met Aziatische duizendknopen' officieel gepresenteerd. Voor een kleine groep aanwezigen, zo'n 45 geïnteresseerden, overhandigde Jelle Faber van Aequator Groen en Ruimte het protocol symbolisch aan de Bossche wethouder Mike van Geld.


Belangrijkste bronnen

De belangrijkste bronnen van verspreiding van Aziatische duizendknopen zijn maaiwerkzaamheden, grondwerk en groen afval. Een groot deel van het protocol omschrijft dan ook hoe de verdere verspreiding van deze 'onuitroeibare' invasieve exoot kan worden tegengegaan. Want voor de bestrijding van deze exoot is nog altijd geen ei van Columbus, volgens Joyce Penninkhof van Probos. Probos heeft in 2018 een meerjarige praktijkproef afgerond waaruit blijkt dat er niet één pasklare oplossing voor Aziatische duizendknopen beschikbaar is.

Het protocol wijdt dan ook drie hoofdstukken aan de vraag hoe verdere verspreiding van de exoot kan worden gestopt. Verder is het volgens Penninkhof van belang dat er een uniforme manier van bestrijden wordt gehanteerd in Nederland.


Niet één pasklare oplossing voor Aziatische duizendknopen beschikbaar

Huidige onderzoeken

Tijdens de bijeenkomst werd ook de huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek naar de bestrijding besproken. Zo is Probos op dit moment bezig met een meerjarige proef rondom de heetwatermethode, waarbij vier aannemers zijn betrokken. Hiervan wordt begin 2020 een tussentijdse evaluatie verwacht. Penninkhof kon nog niet toezeggen of deze tussentijdse onderzoeksresultaten ook openbaar worden gemaakt.

Verder loopt er nog een onderzoek naar de voorplanting van Aziatische duizendknopen via vruchtvorming. Het is nog onbekend of duizendknoop fertiel is. Het idee is dat andere planten een duizendknoop kunnen 'bevruchten', waarna er een hybride duizendknoopsoort kan ontstaan. Het gaat dan om planten zoals Chinese bruidssluier, Fallopia baldschuanica. Dit onderzoek is inmiddels in de afrondende fase en de uitkomsten hiervan worden in januari verwacht.

Een derde onderzoek, dat naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar start, is biologische bestrijding van duizendknoop met de Japanse bladvlo. Dit is een onderzoek van CABI, de Universiteit Leiden en Koppert.


Een vierde lopend onderzoek is van Probos in samenwerking met Tree-O-Logic en WUR. Hierbij wordt grond op locatie verhit en gezeefd om wortelresten van duizendknoop te doden. Op dit moment worden de gronddepots nog gemonitord. Ook de resultaten van dit onderzoek worden rond januari 2020 verwacht.

Een vijfde onderzoekspilot die werd toegelicht, is DNA-analyse van grond als aanvulling of verificatie van visuele inspectie. Bij de pilot werd 100 procent goed gescoord op de blinde test. Er moet wel worden opgemerkt dat een DNA-analyse geen onderscheid maakt tussen dood en levend materiaal. Het is dus van belang om logisch te blijven nadenken en je af te vragen of DNA-analyse een goede aanvulling is. Zo zal de DNA-analyse bij grond die succesvol is verhit en gezeefd positief zijn voor duizendknoop, terwijl de grond niet meer levensvatbaar is.

Tekst loopt door onder afbeelding


Overige lopende praktijktesten die kort werden aangestipt tijdens de bijeenkomst, waren proeven met elektricide, Herbie-korrels, afgraven en zeven, bokashi, een grondzuiger, het stomen van grond, bevriezen met stikstof, overplanten of inzaaien van concurrerende vegetatie, grond inpakken in een gronddepot en vele andere.

'Meer wetenschappelijke validering nodig van bestaande methodes én de effectiviteit van het combineren van methodes moet meer getest worden'

Openstaande kennisvragen

Ondanks vele onderzoeken en proeven staan er nog veel kennisvragen open rondom duizendknoop. Zo is er nog altijd niet voldoende inzicht in de ecologie van de exoot. Veel vragen blijven onbeantwoord, zoals: Hoe lang gaat de plant in rust bij afdekken? Hoe is de schaduwverdragendheid? Hoe tolerant is de plant voor hoog grondwater?
Volgens Penninkhof is er dan ook meer wetenschappelijke validering nodig van bestaande methodes, moet de effectiviteit van het combineren van methodes beter worden getest en is goed onderzoek naar het effect van verstoren op uitbreidingssnelheid van haarden meer dan welkom.


Protocol vrij toegankelijk

Al vanaf eind oktober is het protocol voor iedereen vrij beschikbaar via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl. Samen met het CROW wordt momenteel ook gewerkt aan besteksbepalingen voor werkzaamheden rondom duizendknopen. De opstellers van het protocol, Stichting Probos, Geofoxx milieuexpertise en Aequator Groen en Ruimte, hopen dat het document levend blijft. Ze roepen iedereen die gaat werken met het protocol dan ook op om dit te melden. Dit kan bij Jelle Faber of Joyce Penninkhof. Tot nu toe hebben zich 21 partijen gemeld; een aantal waarmee de initiatiefnemers heel blij zijn.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Foire de Libramont
zondag 28 juli 2024
t/m woensdag 31 juli 2024
PlantariumGroen-Direkt Najaarseditie 2024
woensdag 21 augustus 2024
t/m donderdag 22 augustus 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
Future Green City 2024 in Utrecht
maandag 23 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte 2024
woensdag 25 september 2024
t/m donderdag 26 september 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER