Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

RIVM onderzoekt effecten natuur op gezondheid

woensdag 13 juni 2018

Het RIVM doet met Wageningen Environmental Research onderzoek naar de positieve effecten van natuur op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen.

Om de invloed van natuur op de geestelijke en lichamelijke gezondheid en het welbevinden in kaart te brengen, is in 2015 een nulmeting uitgevoerd voor een groenproject in Breda. Daar is een park met bewoners van de buurt Geeren-Zuid opnieuw ingericht om dit aantrekkelijk te maken voor ontmoetingen, ontspanning en bewegen. Hoewel het park na de herinrichting meer wordt gebruikt, is nader onderzoek nodig voor de precieze effecten op de gezondheid.

Gebruik en beleving van groen
In die wijk wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status, bij wie naar verwachting het effect van natuur op gezondheid het grootst is. In de nulmeting is het gebruik en de beleving van groen en de gezondheid van bewoners in kaart gebracht voordat het park opnieuw werd ingericht. Daarnaast zijn de betrokken professionals uit de wijk en gemeente geïnterviewd over hun verwachtingen van het effect van de herinrichting van het wijkpark.

Slechte gezondheid
De bewoners bleken het wijkpark nog maar beperkt te gebruiken, dit gebruik gold voornamelijk voor korte bezoeken. Ze waren vooral niet tevreden over de inrichting van het groen en de beperkte mogelijkheden om het te gebruiken. Wel dacht de meerderheid dat ze het park meer zouden gaan gebruiken na de herinrichting. Dat zou dan vooral gaan om er te zitten, te zonnen en te kletsen, maar ook voor een wandelingetje of om de hond uit te laten. De mentale en ervaren gezondheid van de bewoners van Geeren-Zuid was slechter dan van de gemiddelde Nederlandse bevolking, aldus het RIVM.

Activiteiten
De betrokken professionals uit de wijk en gemeente verwachtten bij aanvang van het onderzoek dat het park door de herinrichting meer zal worden gebruikt. Inmiddels is het wijkpark heringericht en vinden er activiteiten door en met bewoners plaats.

Effecten evalueren
Om beter te begrijpen wat 'groenprojecten' in gemeenten concreet opleveren voor de gezondheid is het van belang de effecten te evalueren. Vervolgonderzoek is nodig om te kunnen vaststellen welk effect de herinrichting en deze activiteiten op de gezondheid en het welbevinden hebben.

Bron: RIVM

door Guus van Rijswijck


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM