Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Proef afval-etende haai Dordrecht van start gegaan

vrijdag 13 april 2018

De aftrap van de pilot, die 3 maanden zal duren
Dordrecht experimenteert met een aquadrone bij het schoonmaken van sloten en singels in de stad. De zogeheten Wasteshark wordt ingezet om (plastic) afval en kroos te verzamelen. De proef is een gezamenlijk initiatief van het waterschap Hollandse Delta, ontwikkelaar van de drone Ranmarine Technology, aannemer Krinkels, adviesbureau Cirkellab en de gemeente Dordrecht. De proef is 9 april gestart en duurt drie maanden.

De op afstand bestuurbare aquadrone dankt zijn naam aan de "haaienbek". Daarmee wordt al varend afval en kroos verzameld, ook op moeilijk begaanbare plekken. De aquadrone komt in actie in de Spuihaven in het centrum van Dordrecht. Ranmarine Technology, de maker van de afval-etende haai, heeft al enige ervaring opgedaan in het Rotterdamse havengebied. 'Nadat Ranmarine contact had gelegd met Cirkellab, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie, kwam gemeente Dordrecht in beeld', vertelt Jurgen Scholten die namens Dordrecht projectleider is van het experiment. De Wasteshark is nog nooit in stedelijk gebied ingezet. Dordrecht heeft dus een primeur.

'Krinkels is onze aannemer voor het regulier onderhoud van het centrum van Dordrecht', licht Scholten toe. 'De Spuihaven maakt daar onderdeel van uit. Onze aannemer ging tot nu toe elke maandagmorgen met twee man in een bootje de Spuihaven af om daar vuil te vissen. Op zo'n ochtend haalden zij gemiddeld drie vuilniszakken afval op.'

Wanneer geslaagd?
De proef met de aquadrone is 9 april van start gegaan en duurt zo'n drie maanden. Er wordt van alles verwacht van deze pilot. Zo denkt men met de Wasteshark meer afval op te halen, een duurzame oplossing voor het afvalprobleem in handen te hebben en geld te besparen. Scholten: 'Een van de belangrijkste doelstellingen is om te kijken of toepassen van de drone een efficiëntere, goedkopere en betere werkwijze is dan de manier waarop we het tot nu toe doen. Krinkels heeft waarschijnlijk ook interesse om het efficiënter en goedkoper te doen. De tijd zal het leren.'

'De pilot is wat ons betreft geslaagd als blijkt dat het opruimen van afval op een duurzamere wijze kan', legt Robin Castelijn uit, verantwoordelijke namens Krinkels. 'Het milieuaspect is voor ons het belangrijkste. Daarnaast speelt mee de ergonomische kant voor de medewerkers. De aquadrone bedienen vanaf de wal is fysiek minder belastend dan naar afval vissen op een bootje. Bovendien wordt het werk er waarschijnlijk leuker op. Dat is ook niet onbelangrijk. Het is dan mooi meegenomen als het werk door de Wasteshark minder duur wordt. In elk geval is het de bedoeling dat het werk door één man gedaan wordt. Dat scheelt al de helft arbeidsloon.'

Als de proef slaagt, zal Krinkels de Wasteshark aanschaffen. Het bedrijf gaat er vanuit dat de aquadrone ook op andere plaatsen kan worden ingezet. Met name op locaties die vergelijkbaar zijn met de Spuihaven in "Dordt". Zeker als alle kinderziektes die in de pilot naar boven komen zijn opgelost.

Innovatief
Ook het waterschap Hollandse Delta doet mee aan deze pilot met de aquadrone. En wel met een speciale belangstelling. De Wasteshark heeft sensoren aan boord om de waterdiepte, watertemperatuur en het zuurstofgehalte in het water te meten zijn. Het waterschap wil meer te weten komen over de waterkwaliteit van de Spuihaven, want het is daar verantwoordelijk voor. Twee van de belangrijke factoren zijn zuurstofgehalte in en doorzicht van het water.

Dordrecht is dit project aangegaan omdat het zeer geïnteresseerd is in innovatieve ideeën om de stad slimmer en toekomstbestendig te maken. De stad heeft geld uitgetrokken vanuit het budget voor Smart City. Smart City is een fonds van de gemeente Dordrecht om innovatieve, duurzame projecten in de stad te stimuleren en initiëren. De gemeente heeft aan dit project een subsidie toegekend, waardoor de pilot mede mogelijk is gemaakt.

Bewustwording
De gemeente wil de proef ook gebruiken om mensen bewust te maken van het afval dat in de Spuihaven drijft. De inzet van de Wasteshark verbetert de waterkwaliteit en draagt zo bij aan een schone en aantrekkelijke omgeving. Dordtenaren kunnen daar natuurlijk zelf een bijdrage aan leveren door geen afval in het water (en op straat) te gooien. 'We hopen de aandacht te trekken van burgers in Dordrecht', vertelt Scholten. 'Het is ook voor hen bedoeld. Als men geen afval in het water zou gooien, hoefden wij überhaupt niet zo'n pilot te starten. We gaan nog onderzoeken of we het plastic dat we ophalen slim kunnen hergebruiken. Mogelijk kunnen we er een duurzaam en educatief thema aan koppelen. Wat het wordt, weten we nog niet. Misschien wordt er een kunstwerk gemaakt van het opgehaalde afval. We hopen in elk geval dat dit project een leerzame boodschap heeft.'

Zou het niet averechts werken, die aandacht? 'Denk het niet', meent Scholten. 'Dordtenaren begrijpen natuurlijk goed dat je niet van alles in het water moet gooien. De drone vaart er namelijk niet voor niets. Ik doe een beroep op het gezonde verstand van de Dordtenaar. Dat zit wel goed. Dus ik maak me daar niet zo druk over.'

Bijsturing
Niet alles functioneert al naar behoren. De pilot is uiteraard ook bedoeld om aandachtspunten nader te bekijken en bij te sturen. De Wasteshark is tot nu toe alleen ingezet bij zeehaven Rotterdam. De omstandigheden daar zijn totaal anders dan in de Spuihaven. In Dordt gaat het om rietbegroeiing, overhangende takken, vlonders bij huizen, boomstammen die uit het water steken en dergelijke. 'Daar moet op worden ingespeeld', zegt Scholten. 'Dat is ook een reden om deze pilot aan te gaan. Alle ervaringen worden weer met Ranmarine teruggekoppeld, zodat zij de drone kunnen doorontwikkelen voor het gebruik in de stad.'

Voorlopig zijn er twee mensen van Krinkels mee aan de gang. Het ligt in de lijn van de verwachting dat het op termijn met één man kan. De bediening kan sowieso alleen, maar Ranmarine Technology werkt nog aan een constructie om de Shark met één man uit het water te halen of in het water te zetten. Vooralsnog heb je daar twee man voor nodig.

Na die drie maanden besluit Krinkels om de Wasteshark al dan niet aan te schaffen. Dan is de gemeente geen partij meer, maar is het een zaak tussen Ranmarine Technology en Krinkels.

door Frank Blaauboer

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM