Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf

Agenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ aangeboden aan onderhandelaars

woensdag 20 september 2017

Een van de onderwerpen uit de Miljoenennota voor de komende jaren is de klimaatverandering en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Provincies, gemeenten en waterschappen hebben de onderhandelaars daarom onlangs de gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland' aangeboden. Dit meldt het Interprovinciaal Overleg (Ipo).

Hoewel de provincies het belang van afspraken op Europees niveau onderschrijven, moeten er ook op nationaal, regionaal en lokaal niveau extra stappen worden gezet. De aangeboden investeringsagenda bevat een fors pakket aan maatregelen en investeringen op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ook werken de medeoverheden aan regionale energiestrategieën.

Tegengaan van klimaatverandering
Zoals verwacht bevat de laatste Miljoenennota van het huidige kabinet geen grote nieuwe plannen. Onderhandelaars aan de formatietafel zullen tal van dringende kwesties nader moeten uitwerken. Koning Willem-Alexander sprak in de Troonrede uit dat afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs stevig moeten worden verankerd in 'een stevig Europees klimaat- en energiebeleid. Het tegengaan van klimaatverandering is per definitie een internationale opgave, waaraan ieder land moet bijdragen. In Nederland voeren we het Energieakkoord onverkort uit.'

Bron: Ipo

door Guus van Rijswijck


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM