Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Beheer Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Dak & Gevel Groen
Groundsman

Symposium Invasieve Exoten


Datum:  donderdag 1 maart 2018
Locatie: Nader te bepalen

Nederland is in de ban van de invasieve exoten. Je kunt geen website openklikken of er staat wel een artikel over invasieve exoten.

Budget wordt hier echter niet voor vrijgemaakt. Overal waar je komt hoor je hetzelfde refrein: budgetneutraal werken. Natuurlijk gaat dat wringen. De EU-regulering verplicht beheerders om actie te ondernemen tegen een lange lijst: planten, dieren en insecten. Waar dat uit bestaat is nog even de vraag. Weinig beheerders hebben voldoende menskracht of budget om meteen maar alles aan te gaan pakken. Daarnaast is er ook weinig bekend over de effectiviteit van methodes.

Invasieve Exoten: een begin van beleid
Vakblad Stad+Groen wil daarom op 1 maart een congres organiseren over invasieve exoten. Primair doel is beheerders handvatten te geven om beleid te ontwikkelen. Daarnaast willen we de (voorlopige) resultaten presenteren van een aantal methodes om invasieven te bestrijden.

Noteer de datum alvast in de agenda. Tijd, locatie en programma worden later bekendgemaakt.


nieuw event opgeven

VACATURES
GREENFORUM