Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Beheer Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Dak & Gevel Groen
Groundsman

Infomiddag: klimaatadaptatie, van praktijk tot standaard


Datum:  donderdag 12 oktober 2017
Tijd: 13:00 - 16:30
Locatie: RWS, Lelystad

NEN, NAS en DPRA organiseren 12 oktober een bijeenkomst om de samenwerking tussen publieke en private partijen bij de ontwikkeling van standaarden, richtlijnen, handreikingen, protocollen en andere relevante werkmethoden voor klimaatadaptatie te versterken. Hierbij staat alles van praktijkervaring tot standaard centraal.

Inspanningen voor het klimaat zijn al langer gefocust op het voorkomen van klimaatverandering. Zelfs als de wereldwijde doelstellingen voor de opwarming van de aarde worden gehaald, staat Nederland voor weersveranderingen. Het is daarom noodzakelijk om de samenleving en economische activiteiten zo in te richten dat de effecten van klimaatverandering opgevangen kunnen worden. Juist: klimaatadaptatie.

Uitvoering
De uitvoeringsprogramma's van nationale programma's NAS en DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het Uitvoeringsprogramma van de NAS) verschijnen in 2017 en schetsen ambities en manieren om klimaatadaptatie een plek te gaan geven in het alledaagse werk in het fysieke domein. Belangrijk hiervoor zijn het delen van praktijkervaringen en het ontwikkelen van handboeken, richtlijnen, protocollen en standaarden. Ook is belangrijk dat de instrumenten goed op elkaar en de (inter)nationale praktijk en regels aansluiten. Breed gedragen praktijkrichtlijnen en standaarden zorgen voor zicht op oplossingsmogelijkheden. Dat creƫert weer vertrouwen voor investeringen. Verder kunnen standaarden bijdragen aan marktacceptatie en -opschaling van innovaties.

Van praktijk tot standaard
Voor standaardisatie is een combinatie van kennis en praktijkervaring nodig. Een standaardisatie kan bovendien alleen ontstaan als de (lerende) praktijk erdoor geholpen wordt. In de bijeenkomst van 12 oktober wordt gezocht naar mogelijkheden om die lerende processen samenhang te geven en te versterken.

De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 16.30 uur bij RWS te Lelystad. Enerzijds wordt de nationale samenwerking van standaardisatieorganisaties, opdrachtgevers en belanghebbenden besproken. Anderzijds bieden workshops rondom diverse klimaateffecten gelegenheid voor inhoudelijke verdieping. Aanmelden kan tot 10 oktober via de website van NEN. Binnenkort wordt daar ook het programma gepubliceerd.


nieuw event opgeven

VACATURES
GREENFORUM